Соціальний і правовий захист членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

Соціальний і правовий захист військовослужбовців здійснюється згідно із Законами України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (посилання на Закон: http://surl.li/djhqu ) та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (посилання на Закон: http://surl.li/idaq)

🟩І. Пільги та соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
⬇️1) Виплата одноразової грошової допомоги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168.
Одноразова грошова допомога в розмірі
15 000 000 гривень виплачується сім’ям загиблих військовослужбовців, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).
Допомога розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зокрема до отримувачів допомоги належать: батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге; неповнолітні діти, діти до 23 років, які навчаються у ВНЗ та які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули; утриманці загиблого (померлого).
2) Члени сімей військовослужбовців, осіб, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» .
Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто, чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання).
Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника.
3) Члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць мають право на соціально-професійна адаптація за кошти державного бюджету.
Реалізація цього заходу відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 .
Соціальна адаптація осіб здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Мінсоцполітики.
Професійна адаптація осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.
Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації (далі - установи).
Професійна орієнтація осіб здійснюється районним центром зайнятості чи іншими установами у порядку, визначеному законодавством.
Особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.
Для отримання послуг з професійної адаптації небхідно письмово звертнутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, за встановленою формою, та копією посвідчення члена сім’ї загиблого (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів.
🟩4) Члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць мають право на проходження психологічної реабілітації.
Реалізація заходу відбувається згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 .
Послуги із психологічної реабілітації надаються стаціонарно, амбулаторно, у тому числі шляхом виїзного обслуговування, за бажанням отримувача послуг, та/або дистанційно в індивідуальній, сімейній або груповій формі.
Підставами надання послуг із психологічної реабілітації є:
1) направлення лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або направлення лікуючого лікаря;
2) особисте звернення отримувача послуг до надавача послуг/постачальника послуг.
Реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей формується та оновлюється Міністерством у справах ветеранів України та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті: https://cutt.ly/AVOz4xA
3) Члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць мають право на отримання земельних ділянок.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.
ІІ. Пільги та соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
1) Безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів.
Відпуск лікарських засобів безкоштовно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб проводиться за місцем проживання цих осіб (згідно Постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998). Аптеки можуть закупляти, і відповідно безкоштовно надавати лікарські засоби, які містяться в переліку, передбаченому Постановою КМУ № 333 від 25 березня 2009 року «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».
Щоб скористатися пільгою потрібно надати такі документи: рецепт лікаря, посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника України.
Безкоштовні лікарські засоби можна отримати в аптеках, при медичному закладі.
2) Безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).
3) Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.
4) Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.
5) Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.
6) Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
7) Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;
😎 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю).
9) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
10) Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.
11) Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов'язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім'ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку.
12) Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
13) Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів.
14) Зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
15) Вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.
16) Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту.
17) Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України
18) Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
Не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей» реалізація через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
19) Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
20) Щорічно до 5 травня членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України виплачується разова грошова допомога.
У списки на виплату членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які перебувають на військовому пенсійному забезпеченні, включає управління пенсійного фонду.
✅ІІІ. Обласний бюджет.
Грошова компенсація на встановлення пам’ятного знаку з обласного бюджету. Розмір компенсації у 2022 році складає 50 000 гривень.
Для отримання допомоги потрібно звернутись до органу з питань соціального захисту сільської, селищної, міської ради із заявою та копіями наступних документів:
• копія документа, який підтверджує участь загиблого Захисника України в АТО (ООС) або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
• копія свідоцтва про смерть загиблого Захисника України.
• копії сторінок паспорта заявника допомоги
• копія ідентифікаційного коду заявника
• реквізити особового банківського рахунку
• копія свідоцтва про народження загиблого Захисника України.
❗ІV. Членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України можуть бути передбачені інші види допомог та пільг за кошти бюджетів територіальних громад.

Переглядів: 0