Запрошуємо до обговорення форми Звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в новій редакції

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує представників громадськості, політичних партій та експертів взяти участь в обговоренні форми Звіту  політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – форма Звіту) в новій редакції.

Форма Звіту в новій редакції підготована Департаментом з питань запобігання політичній корупції і має на меті вдосконалити форму Звіту партії, відповідно до вимог чинного законодавства та практичного досвіду. Так, пропонується запровадити  консолідовану форму  Звіту для партії та її місцевих осередків, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, встановити відокремлену звітність надходжень та витрат коштів державного фінансування на статутну діяльність, запровадити  узгоджену класифікацію витрат, які здійснює політична партія. Передбачені нові глави, які були відсутні раніше, наприклад, розділ третій Звіту доповнений главою «Доходи політичної партії», де будуть зазначатися різні види доходу: надходження за договорами, надходження від заходів, що проводяться політичною партією, дивіденди.

На відміну від чинної форми Звіту, яка має 59 сторінок таблиць, форма Звіту в новій редакції має лише 21 сторінку.

Надсилати пропозиції необхідно на електронну пошту Департаменту з питань запобігання політичній корупції:  o.hoy@nazk.gov.ua до  28 травня 2018 року.

Нагадаємо, що чинна форма подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру заповнюється політичними партіями з дотриманням вимог, встановлених "Положенням про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру", затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 №2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.08.2016  за №1185/29315.

Джерело: https://nazk.gov.ua/news/zaproshuyemo-do-obgovorennya-formy-zvitu-politychnyh-partiy-pro-mayno-dohody-vytraty-i

Переглядів: 148