Пропоновані НАЗК зміни до законодавства спрямовані на захист суб’єктів декларування

Національне агентство в жодному разі не звільняє суб’єктів декларування від подання декларацій.

Заходи фінансового контролю до військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до районної, обласної військово-цивільної адміністрації у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також інших осіб, які мають спеціальні знання та досвід, призначені на посади державних службовців за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору,  осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, здійснюватимуться відповідно до Порядку, який затверджуватиметься Національним агентством.

Обмеження публічного доступу до вказаної інформації не має на меті приховування статків декларантів, а лише спрямоване на захист життя та майна суб’єктів декларування, які забезпечують оборону країни, а також їх сімей.

Також пропонованими змінами буде обмежено в публічній частині Реєстру е-декларацій інформацію про місце проживання суб’єктів декларування на рівні області, а також назвою органу, в якому працює декларант, без зазначення його посади.

Загалом проект Закону має на меті удосконалення системи запобігання корупції в Україні шляхом підвищення стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Серед іншого проектом Закону пропонується до переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", включити членів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім тих, які працюють у відповідній раді на постійній основі або є депутатами відповідної ради, які на сьогодні вже є такими суб’єктами) і поширити на них вимоги Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Такі зміни сприятимуть зменшенню випадків виконання вказаними особами своїх повноважень за наявності приватного інтересу при вирішенні тих чи інших питань виконавчими комітетами вказаних рад.

Не менш важливим питанням, яке пропонується врегулювати проектом Закону, є посилення гарантій державного захисту викривачів та встановлення кримінальної відповідальності за застосування до викривачів негативних заходів впливу (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, скорочення заробітної плати тощо).

Принагідно зазначимо, що пропоновані зміни є проектом, який наразі перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої влади.

Переглядів: 140