1540 звернень від громадян надійшло на «Довідкову лінію» Національного агентства з питань запобігання корупції за січень-червень поточного року

На «Довідкову лінію» Національного агентства з питань запобігання корупції з початку 2017 року надійшло 1540 звернень від громадян, які переважно стосувалися заповнення електронних декларацій.

Серед них найчастішими питаннями були щодо: строків подання щорічної декларації за минулий рік у 2017 році, виправлення поданої декларації, порядку повідомлення Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані. Також громадяни запитували, що мається на увазі під формулюванням «інше право користування» в декларації.

Принагідно зазначимо відповіді на ці питання.

·        Строки подання щорічної декларації за минулий рік у 2017 році

Частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23.03.2017 № 1975-VIII продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

·        Виправлення поданої декларації

Частиною четвертою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Можливість подати виправлену декларацію після спливання семиденного терміну відсутня. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство не має повноважень щодо внесення змін до декларації.

·        Порядок повідомлення Національного агентства про суттєву зміну у майновому стані

Частиною другою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

·        Що розуміється під іншими правами користування?

Стаття 46 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає обов’язок зазначати в декларації окремі об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві користування. Такими правами користування можуть бути: оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, інші права, передбачені законом. Визначення зазначених категорій наведено у Цивільному кодексі України.

Джерело

https://nazk.gov.ua/news/1540-zvernen-vid-gromadyan-nadiyshlo-na-dovidkovu-liniyu-nacionalnogo-agentstva-z-pytan

Переглядів: 178