Суб’єктам господарювання, які планують здійснювати господарську діяльність в області, нагадують про правила провадження планованої діяльності

Суб’єктам господарювання забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження такої планованої діяльності.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Зазначимо, що суб’єктам господарювання забороняють проваджувати господарську діяльність, експлуатацію об’єктів та інші втручання в природне середовище і ландшафти: видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо вони не дотримуються екологічних умов.

Оцінку впливу на довкілля проводять перед прийняттям рішення про провадження планованої діяльності.

Не підлягає оцінці впливу на довкілля планована діяльність, яка спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Переглядів: 0