Соціально-економічні показники за районами Львівської області

Соціально-економічні показники за районами Львівської області

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)  на 1 жовтня 2021 року

 (осіб)

  Наявне населення Постійне населення
Львівська область 2485056 2466686
Львівський 1142953 1135767
      м. Львів 718323 711656
Дрогобицький 233715 223432
Золочівський 159644 160239
Самбірський 222663 222501
Стрийський 320696 319509
Червоноградський 227184 227097
Яворівський 178201 178141

 

 

 

 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

у січні–вересні 2021 року

(осіб)

  Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі
природний приріст,

скорочення (–)

міграційний приріст, скорочення (–)
Львівська область 12694 –12871 177
Львівський –3585 –5382 1797
     м. Львів –3187 –3437 250
Дрогобицький –1690 –1411 –279
Золочівський –1020 –879 –141
Самбірський –1463 –1246 –217
Стрийський –2157 –1889 –268
Червоноградський –1761 –1401 –360
Яворівський –1018 –663 –355

Кількість живонароджених, померлих

у січні–вересні 2021 року

 (осіб)

  Кількість

живонароджених

Кількість померлих Природний приріст,

скорочення (–)

Львівська область 14683 27554 –12871
Львівський 7054 12436 –5382
     м. Львів 4173 7610 –3437
Дрогобицький 1150 2561 –1411
Золочівський 961 1840 –879
Самбірський 1338 2584 –1246
Стрийський 1800 3689 –1889
Червоноградський 1213 2614 –1401
Яворівський 1167 1830 –663

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих

у січні–вересні 2021 року

 (осіб)

  Кількість

прибулих

Кількість

вибулих

Міграційний приріст,

скорочення (–)

Львівська область 20050 19873 177
Львівський 11242 9445 1797
     м. Львів 7031 6781 250
Дрогобицький 1564 1843 –279
Золочівський 1054 1195 –141
Самбірський 1516 1733 –217
Стрийський 2071 2339 –268
Червоноградський 1556 1916 –360
Яворівський 1047 1402 –355

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

у III кварталі 2021 року

  Середньооблікова кількість штатних працівників
усього, осіб у % до підсумку
Львівська область 448155 100,0
Львівський 298175 66,5
Дрогобицький 23213 5,2
Золочівський 17154 3,8
Самбірський 16286 3,6
Стрийський 48254 10,8
Червоноградський 31315 7,0
Яворівський 13758 3,1

 

 

 

Рух кадрів

у III кварталі 2021 року

  Прийнято, осіб Звільнено, осіб У % до середньооблікової кількості штатних працівників
прийнято звільнено
Львівська область 30687 34398 6,8 7,7
Львівський 21492 23497 7,2 7,9
Дрогобицький 1377 1748 5,9 7,5
Золочівський 833 831 4,9 4,8
Самбірський 1443 1612 8,9 9,9
Стрийський 3389 3882 7,0 8,0
Червоноградський 1381 1777 4,4 5,7
Яворівський 770 1050 5,6 7,6

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

у III кварталі 2021 року

  Нараховано в середньому працівнику
грн у % до середнього

рівня по області

Львівська область 12889 100,0
Львівський 13274 103,0
Дрогобицький 10693 83,0
Золочівський 11860 92,0
Самбірський 10827 84,0
Стрийський 12643 98,1
Червоноградський 12591 97,7
Яворівський 13533 105,0

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

на 1 листопада 2021 року

 

  Сума невиплаченої  заробітної плати Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої

за січень–вересень 2021

тис.грн у % до суми

заборгованості на

1 жовтня 2021

тис.грн у % до

загальної суми

заборгованості

Львівська область 13274 103,0 179205,5 77,3 100,0
Львівський 62268,3 108,7 41168,1 66,1 26,8
Дрогобицький 11752,4 130,8 9371,6 79,7 5,1
Золочівський 3598,0 103,5 3598,0 100,0 1,6
Самбірський 4486,1 98,6 4486,1 100,0 1,9
Стрийський 28821,8 150,6 26497,9 91,9 12,4
Червоноградський 112567,9 67,0 89824,4 79,8 48,5
Яворівський 8473,3 75,4 4259,4 50,3 3,7

 

 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1

на 1 листопада 2021 року

  Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область 108395 7043842 65,0
Львівський 26165 1708397 65,3
Дрогобицький 3186 211433 66,4
Золочiвський 18369 1325065 72,1
Самбiрський 10219 631304 61,8
Стрийський 17238 1149343 66,7
Червоноградський 24616 1618269 65,7
Яворiвський 8602 400031 46,5

 

 

Виробництво соняшнику у підприємствах[1]  

на 1 листопада 2021 року

  Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область 33953 886824 26,1
Львівський 8533 229949 26,9
Дрогобицький к к к
Золочiвський 13209 358051 27,1
Самбiрський 2203 61175 27,8
Стрийський 2212 66874 30,2
Червоноградський 4640 104526 22,5
Яворiвський к к к

 Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1

у січні–жовтні 2021 року

  Жива маса сільськогосподарських

тварин, реалізованих на забій, ц

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, ц Кількість одержаних яєць від птиці свійської,

тис.шт

Львівська область 942533 184424 46925,6
Львівський 275145 к 20462,7
Дрогобицький 36098 к к
Золочiвський 36643 63056
Самбiрський 64076 к
Стрийський 332874 к
Червоноградський 104888 70154 к
Яворiвський 92809 к

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

на 1 листопада 2021 року

  Велика рогата худоба, голів Свині,

голів

Птиця свійська, тис. голів
усього у т.ч. корови
Львівська область 10872 4213 310393 5653,3
Львівський к к 92138 1978,1
Дрогобицький к к к к
Золочiвський 2115 992 к к
Самбiрський к к к к
Стрийський к к 103709 1527,2
Червоноградський 3493 1209 27166 к
Яворiвський 702,9

БУДІВНИЦТВО

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в

 експлуатацію у січні–вересні 2021 року

  Загальна площа1
усього, м2 у % до січня–

вересня 2020р.

Львівська область 986998 134,1
Львівський 778138 142,5
Дрогобицький 41990 105,4
Золочівський 11501 70,5
Самбірський 19338 136,7
Стрийський 46236 91,8
Червоноградський 19641 121,5

[1] За підприємствами, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 За підприємствами, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Переглядів: 1