Чисельність населення на 1 вересня 2021 року

Cоціально-економічні показники за районами Львівської області1

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2021 року

 (осіб)

Наявне населення Постійне населення
Львівська область 2485628 2467258
Львівський 1142141 1134955
      м. Львів 717456 710789
Дрогобицький 233953 223670
Золочівський 159813 160408
Самбірський 222840 222678
Стрийський 321042 319855
Червоноградський 227502 227415
Яворівський 178337 178277

 Формування приросту (скорочення) чисельності населення

у січні–серпні 2021 року

 (осіб)

Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі
природний приріст,

скорочення (–)

міграційний приріст, скорочення (–)
Львівська область –12122 –11753 –369
Львівський –4397 –4865 468
     м. Львів –4054 –3095 –959
Дрогобицький –1452 –1277 –175
Золочівський –851 –819 –32
Самбірський –1286 –1164 –122
Стрийський –1811 –1755 –56
Червоноградський –1443 –1248 –195
Яворівський –882 –625 –257

 Інформація за районами сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Кількість живонароджених, померлих

у січні–серпні 2021 року

 (осіб)

Кількість

живонароджених

Кількість померлих Природний приріст,

скорочення (–)

Львівська область 12845 24598 –11753
Львівський 6200 11065 –4865
     м. Львів 3664 6759 –3095
Дрогобицький 1013 2290 –1277
Золочівський 834 1653 –819
Самбірський 1155 2319 –1164
Стрийський 1583 3338 –1755
Червоноградський 1059 2307 –1248
Яворівський 1001 1626 –625

 Кількість прибулих, вибулих

у січні–серпні 2021 року

 (осіб)

  Кількість

прибулих

Кількість

вибулих

Міграційний приріст,

скорочення (–)

       
Львівська область 16115 16484 –369
Львівський 8623 8155 468
     м. Львів 4955 5914 –959
Дрогобицький 1260 1435 –175
Золочівський 914 946 –32
Самбірський 1290 1412 –122
Стрийський 1764 1820 –56
Червоноградський 1360 1555 –195
Яворівський 904 1161 –257

РИНОК ПРАЦІ

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

 на 1 жовтня 2021 року

 

  Сума невиплаченої  заробітної плати Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої

за січень-серпень 2021

тис.грн у % до суми

заборгова-

ності на

1 вересня 2021

тис.грн у % до

загальної суми

заборгованості

  Львівська область 272618,6 116,0 217332,7 79,7 100,0
Львівський 57262,6 112,9 35578,1 62,1 21,0
Дрогобицький 8984,9 84,5 6604,1 73,5 3,3
Золочівський 3477,6 89,9 3477,6 100,0 1,3
Самбірський 4551,4 146,6 4551,4 100,0 1,7
Стрийський 19138,9 99,0 16476,1 86,1 7,0
Червоноградський 167967,0 123,6 145135,0 86,4 61,6
Яворівський 11236,2 97,9 5510,4 49,0 4,1

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

 

Кількість юридичних осіб

 

Станом на
01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021
    Львівська область 75289 75935 76801
Львівський 51165 51781 52579
Дрогобицький 5101 5086 5109
Золочівський 3283 3266 3259
Самбірський 3366 3370 3382
Стрийський 5519 5537 5549
Червоноградський 3534 3555 3573
Яворівський 3321 3340 3350

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1

на 1 жовтня 2021 року

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область 92934 5466090 58,8
Львівський 22958 1357657 59,1
Дрогобицький 2495 140427 56,3
Золочiвський 13941 874940 62,8
Самбiрський 8934 508415 56,9
Стрийський 14112 848582 60,1
Червоноградський 22207 1359321 61,2
Яворiвський 8287 376748 45,5

 

 

 

 

Виробництво соняшнику у підприємствах1

на 1 жовтня 2021 року

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область 6014 147196 24,5
Львівський 1465 46946 32,0
Дрогобицький
Золочiвський 1875 46429 24,8
Самбiрський
Стрийський к к к
Червоноградський 1012 15217 15,0
Яворiвський к к к

 За підприємствами, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1

у січні–вересні 2021 року

Жива маса сільськогосподарських

тварин, реалізованих на забій, ц

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, ц Кількість одержаних яєць від птиці свійської,

тис.шт

Львівська область 831239 166184 39939,9
Львівський 247709 к 17016,2
Дрогобицький 31156 к к
Золочiвський 31131 56949
Самбiрський 56597 к
Стрийський 288859 к
Червоноградський 96276 63060 к
Яворiвський 79511 к

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

на 1 жовтня 2021 року

  Велика рогата худоба, голів Свині,

голів

Птиця свійська, тис. голів
усього у т.ч. корови
Львівська область 11147 4243 348187 5777,7
Львівський к к 131396 1796,2
Дрогобицький к к к к
Золочiвський 2140 1002 к к
Самбiрський к к к к
Стрийський к к 102080 1758,9
Червоноградський 3487 1216 26943 к
Яворiвський 604,9

1 За підприємствами, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Переглядів: 2