9 червня – Міжнародний день архівів

Збираючи документи і зберігаючи їх для прийдешніх поколінь, архіви виконують важливу відповідальну місію, бо без архівів немає історії.

Архівний  відділ  є структурним підрозділом Яворівської райдержадміністрації. Він розташований у м. Яворів, вул. Львівська,25.

Основним завданням архівного відділу райдержадміністрації є здійснення управління архівною справою і діловодством на території Яворівського району, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства, внесення до Національного архівного фонду архівних документів місцевого значення, ведення їх обліку, створення належних умов їх  зберігання та використання відомостей, що в них містяться, здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний фонд та архівні установи.

Працівниками постійно надається  методична та практична допомога архівним підрозділам державних установ в упорядкуванні  документів, підготовленні історичних довідок, описів справ постійного зберігання, тривалого зберігання, з кадрових питань (особового складу) та передмов до них, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії та архівні підрозділи, актів про вилучення документів для знищення.

При архівному відділі створено експертну комісію, яка розглядає методичні та практичні питання, пов’язані з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та подання результатів експертизи на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області.

На зберіганні в архівному відділі знаходяться документи повоєнного періоду. В архіві нараховується 139  фондів  управлінської  документації постійного зберігання, що складає  21529 одиниць зберігання.

Налічується 5 архівосховищ та одна робоча кімната.

У зв’язку з проведенням реформи, ліквідовано Мостиський район,  внаслідок реорганізації приєднано колишній архівний відділ  Мостиської райдержадміністрації (далі відокремлений підрозділ архівного відділу Яворівської районної державної адміністрації) та прийнято  документи від архівного відділу  Мостиської РДА.

Реорганізованому архівному відділу Яворівської РДА надано статус юридичної особи публічної особи.

Приміщення відокремленого  підрозділу знаходиться за адресою 81300 вул. Грушевського, 22  м. Мостиська Львівська область.

Налічується  три архівосховища площею 166,5 кв. м та робоча кімната площею 19,9 кв.

Станом на 01.01.2021 налічується всього 168 фондів, з них:

-        на управлінські документи – 92 фонди,

-        на документи з кадрових питань (особового складу) – 76 фондів,

Документів на паперовій основі всього 19396 од. зб.

В районі функціонують два Трудових архіви для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, які передаються до нього у разі припинення діяльності цих юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, а саме Трудовий архів Новояворівської міської ради та Комунальна установа «Мостиський трудовий архів Мостиської міської ради»

Невирішеним залишається на даний час створення трудового архіву у Яворівській міській раді.

Завдяки копіткій роботі архівних працівників вирішуються важливі соціальні завдання, адже  архівний відділ бере участь у процесах соціально-правового захисту громадян шляхом дізнаватися з підтвердження трудового стажу і заробітної плати.

 

Начальник архівного відділу

райдержадміністрації                                                 А.Адамчук

Переглядів: 6