Сьогодні виповнюється 30 років Державної служби зайнятості України

Україна обрала шлях ринкових реформ – цивілізовану модель суспільно-економічного розвитку. Державна служба зайнятості – невід’ємний атрибут цього вибору. Вона виконує посередницькі функції на ринку праці від імені держави, отже поява такої інституції цілком логічне і закономірне явище. Служба зайнятості є своєрідним буфером між роботодавцем і незайнятим населенням. Обслуговуючи незайняте населення в умовах, коли суспільство переживає болісний період становлення – завдання не з легких. Ситуація на ринку праці у 1999 – 2000 роках була дуже напружена, тому нашим фахівцям доводилося докладати максимум зусиль, аби заходи активної політики зайнятості втілювалися в життя, приносили користь для людей. Чисельність безробітних станом на 01.01.2000 року становив 8667 осіб. Офіційний рівень безробіття складав 12,34 відсотки.

Сьогодні виповнюється 30 років Державної служби зайнятості України Це не просто ювілейна дата в житті нашої служби із закономірним підведенням підсумків та осмисленням пройденого шляху її становлення. Підведемо підсумок роботи за цей період. Назвемо декілька цифр. Скористалися послугами служби зайнятості більше 900 тис. осіб – працевлаштовано на вільні робочі місяця та вакантні посади більше 33 тис. осіб, скеровано на оплачувані громадські та інші тимчасові роботи більше 8,6 тис. осіб., скеровано на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації більше 9 тис. осіб., скеровано на сезонні роботи за межі області більше 2 тис. осіб. Надано одноразову виплату допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності – 640 особам, створення за рахунок надання дотації та компенсації ЄСВ роботодавцям у кількості 950 додаткових робочих місць.

Підкреслимо, що служба зайнятості працює у відповідному правовому полі, має певні функції, права і повноваження. Це з одного боку. З іншого – аби наповнити нашу роботу, яка орієнтована на сам перед на соціально-захищених громадян, відповідним змістом досягти солідних кількісних та якісних показників – потрібна міцна матеріально-технічна база. Саме розв’язанню цієї проблеми приділялося багато уваги і зусиль. У 1997 році розпочалася комп’ютеризація районного центру зайнятості, почали працювати в ППП «Зайнятість». У 2000 році перейшли на ЄТОНН, яка передбачає розподіл функцій за функціональними ознаками. У 2002 році запроваджено систему ЄІАС (ДСЗУ), яка є інструментом ЄТОНН. За підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості, обласної державної адміністрації, обласного центру зайнятості, районної державної адміністрації та районної і міської рад, вдалося домогтися суттєвих зрушень. У 2005 році введено в експлуатацію нове приміщення районного центру зайнятості, яке повністю комп’ютеризоване, обмебльоване новими меблями та інформаційним наповненням центру, створено необхідні, можна сказати європейські умови для клієнтів служби зайнятості та працівників центру. Запроваджена система ІР-телефонія. У 2010 році центр зайнятості перейшов на систему ЄТНАСП. З 2011 року запроваджено систему ЄІАС (NET), у подальшому наступні програми : ППП «Бухгалтерія», «Фінансування», «Матеріально-технічна база», «Справочинство», «Електронна звітність», Електронні кабінети (роботодавця та безробітного). З 02.10.2017 року Яворівський районний центр зайнятості реорганізовано на Яворівську районну філію Львівського обласного центру зайнятості. Ми розуміємо, що у динамічному сьогоденні часу на роздуми немає, доводиться перебудовуватись «на ходу», тримати руку на пульсі життя. Символічно, що календарний відлік нового тисячоліття позначився для служби зайнятості двома дуже переломними подіями – введення з 01.01.2001 року системи соціального захисту безробітних на страхових засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та активним запровадженням у практику державної служби зайнятості Єдиної технології обслуговування незайнятого населення, зорієнтованої на максимальне використання можливості служби і потенціалу людей, які звертаються до неї за допомогою. Реалізація складних і відповідальних завдань, які стоять перед службою зайнятості вимагає від кожного працівника значних зусиль, наполегливої роботи, творчого підходу, чуйності та людяності у ставленні до клієнтів служби зайнятості, як своїх власних, прагнення знайти вихід з найскрутнішої ситуації, допомогти людині підібрати роботу до душі, повірити в себе і в реальну можливість змінити своє життя на краще.

Наш пріоритет – ефективна співпраця з роботодавцями, соціальними партнерами. Важливий критерій нашої роботи – надання якісних соціальних послуг клієнтам служби зайнятості. Кредо нашої роботи – вирішення кадрових питань. Ми працюємо для людей, в ім’я людей та для їх блага

Переглядів: 19