Про діяльність Новояворівського МЦЗ у січні місці 2018 року

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НОВОЯВОРІВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ УПРОДОВЖ СІЧНЯ 2018 РОКУ

Упродовж січня 2018 року Новояворівським міським центром зайнятості на­давалися соціальні послуги 2897 громадянам, з котрих 362, або 12,5% — за­реєстровані безробітні. Упродовж січня 2017 року послугами служби зайня­тості скористалися 2338 незайнятих осіб, з них 485, або 20,7% — мали статус безробітного. З числа тих, хто перебував на обліку, у звітному періоді статус безробітного набули 63 особи (у відповідному періоді 2017 року — 84 особи). На кінець січня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становила 316 осіб (на відповідну дату торік — 438 осіб), з яких 64,6% складали жінки, 43,4% — молодь у віці до 35 років, 26,9 % належали до осіб, які мають додат­кові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням міської служби зайнятості у січні 2018 року, становила 89 осіб, у тому числі 24 зареєстрованих безробітних. Чисельність працевлаштованих службою зайнятості незайня­тих громадян у відповідному періоді 2017 року становила 93 особи (у тому чи­слі 27 безробітних). Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у звітному періоді становив 6,6 %. Загальний рівень працевлаштування громадян становив 3,0%. У січні 2017 року рівень працевлаштування безробітних склав 7,0% при загальному показнику 3,9%.

За рахунок здійснення виплати допомоги з безробіття одноразово для започаткування підприємницької діяльності не працевлаштовано жодної особи. У січні 2017 року підприємцями за сприянням СЗ також не працевлаштовано жодної особи.

За скеруванням служби зайнятості професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації проходили 50 осіб (у січні 2017 року - 74 особи). Рівень охоплення профнавчанням безробітних становив 13,8% (у січні 2017 року — 15,3%). Рівень працевлаштування після закінчення навчання становив 100,0%, на 01.02.2017 року -72,7%.

Після закінчення професійного навчання на обліку не залишилося жодного безробітного (січень 2017 року - 6 осіб).

Обсяги професійного навчання на замовлення працедавців та для отримання одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування підприємни­цької діяльності у січні 2018 року становили 50 осіб, у 2017 році - 74 безробіт­них (частка в загальних обсягах професійного навчання становила 100%, сі­чень 2017 року — 100%).

Середня тривалість безробіття на початок лютого 2018р. у порівнянні з минулорічним показником зменшилась на 3 кал. днів і становила 103 дні.

Кількість вакансій, наявних в базі даних служби зайнятості у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилася з 192 до 344 одиниці (на 1,8). Рівень укомплектування зменшився з 53,9% до 30,8%. Станом на 01.02.2018 року актуальними залишалися 165 вакансій, у тому числі: 11 одиниць - найпрос­тіші вакансії (7,0%), 144 одиниці — для робітників (87,0%); 10 — для службо­вців (6,0%).

Загалом навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кі­нець січня 2018 року склало майже 2 безробітних.

Із загальної чисельності зареєстрованих вакансій 4,0% з мінімальною заробіт­ною платою (32%), 64,0% - від мінімальної до середньої зарплати в області (52,0%), 32,0% — понад середню зарплату в області (16,0 %).

Середня тривалість укомплектування вакансій - 22 кал. дні, січень 2017 року -   14 кал. днів, середня тривалість пошуку роботи безробітними (з моменту на­дання статусу до працевлаштування) — 138 кал. днів (січень 2016 року — 174). Про наявність вакансій прозвітували 80 роботодавців (у січні 2017 року —  99). Рівень забезпечення працедавців робочою силою за сприянням служби зайнятості становив 56,3% (54,1%).

Соціальні послуги упродовж січня 2018 року надавалися 16 учасникам АТО, котрі мали статус безробітного (січень 2017 року - 32 учасника АТО). Упро­довж цього періоду:

  • не працевлаштовано за сприянням центру зайнятості жодного учасника АТО, котрі мали статус безробітного ( у січні 2017 року - 2 учасників АТО);
  • навчалося за скеруванням ЦЗ 1 особа (6,3%) (у січні 2017 року - 4 осо­би);
  • у громадських та інших роботах тимчасового характеру не брала участь жодна особа (у січні 2017 року - жодна особа).

На початок лютого 2018 року послуги отримували 11 учасників АТО з числа зареєстрованих безробітних ( на початок лютого 2017 року - 29 учасни­ків АТО).

Переглядів: 178