Отримай свій шанс! 

Безкоштовна освіта в Україні для тих, кому за 45 та інших категорій громадян!
Інформація для роботодавців, які дбають про розвиток свого персоналу.

Ви маєте можливість підвищити кваліфікацію або перепідготовку наявного персоналу та зберегти власні кошти!

Закон України ″Про зайнятість населення″ передбачає ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці. Один з них, визначений у статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”. Зокрема, особи віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право на одноразове отримання ваучера на навчання. Цей документ дає людині право на перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня у навчальних закладах чи в роботодавця, згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Зокрема, навчання проводиться на професії «кухар», «кондитер», «столяр будівельний» та спеціальності «медсестринство», «комп'ютерні технології» (за 53 професіями та спеціальностями) тощо.

Здійснюють навчання професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, за якими може бути виданий ваучер.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.
Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових можливостей.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» право на отримання ваучера шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:
• особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;

• особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

• особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

• внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.
Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку (наприклад: бджоляр, електрогазозварник, програмне забезпечення систем та ін.), форми та місця навчання здійснюється особою.

Порядок одержання ваучера на навчання:
1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.
2. Зібрати необхідні документи.
3. Звернутися до районної філії/центру зайнятості із заявою та документами.
4. Отримати повідомлення від районної філії/центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.
Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.
5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у районній філії/центрі зайнятості.

Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.
6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з навчальним закладом.

7. Навчальний заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

Перелік документів для отримання ваучера:

- заява (подається до центру зайнятості особисто);

- паспорт;

- трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

- документ про професійно-технічну чи вищу освіту або його дублікат;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);

- звільнені зі служби особи (крім військовослужбовців строкової служби) подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення;

- звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації;

- внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Чи вчитися після 45 - це вирішувати лише Вам. Але сучасний ринок праці та роботодавці ставлять все нові та нові вимоги, завдання та цілі.  І лише від Вас залежить чи будете Ви затребуваними та успішними.

За додатковою інформацією звертайтеся до будь-якої філії/центу зайнятості, зокрема Новороздільської міської філії Львівського обласного центру зайнятості: м.Новий Розділ, пл. Шевченка, 5

Законодавча база: Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 1, стаття 30)
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер»

Переглядів: 138