На Яворівщині закликають – “Живи та працюй в Україні”

Важливим завданням органів влади сьогодні є підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільнообраній зайнятості. Адже працевлаштована людина — це найбільш соціально захищена людина...

Упродовж останніх років ринок праці в Україні, розвивається під впливом сприятливих макроекономічних тенденцій.

Поряд з цим, незважаючи на позитивну динаміку розвитку, рівень зайнятості в Україні залишається низьким порівняно з рівнем зайнятості у багатьох країнах Євросоюзу. Зростання зайнятості в Україні стримується головним чином як через незадовільні умови праці на робочих місцях та низький рівень заробітної плати працівників, так і через невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці.
Нестача кваліфікованих кадрів може гальмувати розвиток виробництва вже у найближчі роки.

За даними Державної служби зайнятості області, найбільший дефіцит кадрів маємо у групі професій «кваліфіковані робітники з інструментом». Особливо гостро відчувається нестача робітників машинобудівних професій, а також на будівництві. Для групи професій «професіонали» є також характерним дефіцит кадрів, особливо медичних. Показовим є надлишок претендентів на заміщення вакантних робочих місць для групи професій «фахівці», «технічні службовці», «працівники сфери торгівлі та послуг».
Найбільш актуальною є проблема незбалансованості за кваліфікаційним рівнем, оскільки значна частина незайнятих громадян не влаштовує роботодавців через недостатній рівень кваліфікації та малий досвід роботи.

Необхідно зазначити, що середня заробітна плата в Україні є найнижчою серед країн, з якими вона межує.

Саме низький рівень заробітної плати, а також незадовільні умови праці спонукають найбільш активних та кваліфікованих українців виїжджати за кордон на роботу, через що неможливо ефективно вирішувати проблему укомплектування кадрів. Роботодавці ж не мають мотивації до запровадження нових технологій та економії робочої сили, внаслідок чого в структурі зайнятих в Україні дуже високою є питома вага некваліфікованих працівників. З цих же причин наймані працівники не мають стимулу до ефективної трудової діяльності.
Орієнтація у підготовці кадрів не на потреби економіки, а на ажіотажний попит молоді на певні спеціальності, вплив мотивів «моди» та «престижності» при виборі спеціальності без урахування реальних можливостей працевлаштування, створюють умови для зростання безробіття серед молоді. Отримавши вищу освіту, молодь, не маючи місця застосування праці, все частіше виїжджає за кордон або вступає у незареєстровані легально трудові відносини з роботодавцями.

Дуже добре, що останнім часом  служба зайнятості кардинально переорієнтувалася у своїй діяльності. Саме завдяки цій службі до громадян надходить вагомий потік інформації. Враховуючи прикордонне розташування району, важко заперечити значимість гасла: «Будь обізнаним — стань захищеним».

Не зважаючи на це все-таки у нас є активні лідери, є патріоти Явоорівщини, які своїми діями, позицією і працею закликають: «Живи і працюй в Україні!».

Переглядів: 478