ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ! З НОВОГО РОКУ ДІЮТЬ НОВІ КВОТИ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ.

Новояворівська міська філія Львівського обласного центру зайнятості інформує про внесення змін до Порядку  надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271,  із змінами і доповненнями з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

         Змінами передбачено, що інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зобов'язані надавати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше цей обов'язок був для підприємств з чисельністю працівників від 20 осіб). Як і раніше, звітність подається щороку не пізніше 01 лютого після звітного року. Крім того, в новій редакції викладено термін квота. Згідно наказу, квота - це норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

      -5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

      -не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.

       Вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб - підприємців ця норма не поширюється.

       Звітувати про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2018 рік необхідно до 1 лютого 2019 року за оновленою формою.

       Відповідальність роботодавця за невиконання квоти: у разі невиконання роботодавцем квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

       Нова  форма бланку подання інформації  про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню додається:.

 

 

Додаток

до Порядку надання роботодавцями  державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

 

  Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

за  20___ рік

Подають
Строк подання
Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб – регіональному чи базовому  центру зайнятості, його філіями (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше

01 лютого після звітного року

 

Респондент:

Код за ЄДРПОУ/ІПН __________________________________________________________________________________

Найменування:  _______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________                          

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця/провулок,

___________________________________________________________________________________________________________

площа  тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Телефон: _________________     Факс:________________   Електронна пошта: _______________________

Назва показників Код рядка Кількість, осіб
А Б 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників  за попередній календарний рік - усього 01  
у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості  у звітному періоді 02  
Квота у розмірі  5% середньооблікової чисельності  штатних працівників* 03  
Середньооблікова чисельність штатних працівників  за звітний рік – усього** 04  
Середньооблікова чисельність штатних працівників  за звітний  рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років** 05  
Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти 06  

*Заповняється підприємствами, установами та організаціями   з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб

** Заповняється підприємствами, установами та організаціями   з чисельністю штатних працівників від 8  до 20 осіб

Дата заповнення     "       "   __________    20____ року

 

Керівник (відповідальна особа  за подання інформації):

  ___________________________________________             _________________

          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                       (підпис)

Дата прийняття   "       "   __________    20____ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:

___________________________________________                        _________________

        (прізвище, ім'я, по батькові)

Провідний фахівець з питань зайнятості                                              Г.Петруха

Кар'єрні радники допоможуть у первинному та поглибленому профілюванні безробітних

Мінсоцполітики затвердило Методику здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних.

Відповідний наказ від 19 грудня 2018 року № 1910 було зареєстровано в Мін'юсті.

Установлено, що Методика застосовується для здійснення кар'єрним радником первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних.

У Методиці визначено, що первинне профілювання осіб, які шукають роботу, - оцінка можливостей працевлаштування особи, яка шукає роботу, на основі її особистісних та професійних характеристик, а поглиблене профілювання - система оцінки ступеня мотивації до праці зареєстрованого безробітного, попиту на його професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою його інтеграції до ринку праці.

Профільною вважатиметься група, до якої належать зареєстровані безробітні, за результатами оцінки їх ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування.

У Методиці визначено 5 профільних груп:

профіль 1 - високий ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування (наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу; активність у її пошуку; відсутність досвіду довготривалого безробіття; повна відповідність особистісних і професійних якостей вимогам ринку праці; наявність професії, на яку є попит на ринку праці; наявність досвіду роботи, вмінь та навичок);

профіль 2 - високий ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування (наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу; активність у пошуку роботи; відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці; недостатній рівень кваліфікації; відсутність стажу роботи; наявність тривалої перерви в роботі);

профіль 3 - середній або низький ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування (відсутність навичок самопрезентації; наявність значних труднощів у процесі пошуку роботи; відсутність бажання працювати; відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці; недостатній рівень кваліфікації; відсутність стажу роботи; наявність тривалої перерви в роботі);

профіль 4 - середній або низький ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування (відсутність навичок самопрезентації; наявність значних труднощів у процесі пошуку роботи; відсутність бажання працювати; наявність професії, на яку є попит на ринку праці; високий рівень кваліфікації; наявність досвіду роботи, вмінь та навичок);

профіль 5 - низький ступінь мотивації до праці та низькі можливості працевлаштування (неготовність стати до праці; відсутність вмінь й активності у пошуку роботи; наявність тривалої перерви в роботі; відсутність професії на ринку праці; відсутність досвіду роботи; наявність частих змін місця роботи; налаштованість на максимально тривале перебування в статусі безробітного).

Для всіх профільних груп пропонується мінімальний набір послуг щодо сприяння зайнятості: інформування про наявні вакансії; підбір роботи; консультування щодо можливостей самостійного пошуку роботи; участь у постійно діючих міні-ярмарках та ярмарках вакансій, презентаціях роботодавця, днях відкритих дверей, семінарі із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці.

Кожній профільній групі відповідає рекомендований набір заходів і послуг щодо сприяння зайнятості, який у разі потреби можна розширити.

Рекомендований набір заходів і послуг відображається в індивідуальному плані надання послуг чи працевлаштування, який розробляється кар'єрним радником разом із особою, яка шукає роботу, чи зареєстрованим безробітним.

Первинне профілювання осіб, які шукають роботу

Після формування персональної картки особи, яка шукає роботу, кар'єрний радник здійснює її первинне профілювання шляхом проведення анкетування. За результатами первинного профілювання кар'єрний радник оцінює можливості такої особи до працевлаштування та разом з нею складає індивідуальний план надання послуг. У плані зазначаються комплекс заходів, які вони мають вжити, строки та періодичність їх надання, зобов'язання сторін щодо виконання цього плану.

Поглиблене профілювання зареєстрованих безробітних

Після реєстрації безробітного кар'єрний радник протягом 10 календарних днів здійснює його поглиблене профілювання шляхом проведення анкетування. Далі визначає профільну групу та разом із безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, який повинен містити комплекс заходів, що вони мають вжити для працевлаштування.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що Кабмін урегулював процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних, зокрема,безробітним допомагатимуть кар'єрні радники.

Новації у Державній службі зайнятості

2019 - рік Кар’єрного радника!

Нові впровадження службою зайнятості з 01.01.2019 року інституту кар’єрного радника, який дозволить забезпечити:

- індивідуальний підхід до кожного клієнта,

- якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Кар’єрні радники зможуть навчити, як самостійно здійснювати пошук роботи, готуватися до співбесід, підготувати резюме, як обрати суб’єкта освітньої діяльності, який допоможе удосконалити компетентність клієнта, якщо це необхідно. Кар’єрні радники будуть сприяти досягненню реальних цілей клієнтів у працевлаштуванні.

Переглядів: 240