Голова Яворівської районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконанням покладених на районну державну  адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади, забезпечує захист прав і законних інтересів громадян і держави.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалення радою, звітує перед нею про його виконання.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі та про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Створює, для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Скасовує  накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної  та районної державних адміністрацій.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» призначає та звільняє з посад першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату, начальників відділів, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та працівників апарату райдержадміністрації.

 

Спрямовує та координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

Відповідно до законодавства створює, організовує, ліквідовує управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контакти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших територіальних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

Видає в межах своїх повноважень  розпорядження, дає доручення.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Очолює Колегію районної державної адміністрації, координує та контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації.

 

Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації.

 

Координує діяльність:

  • територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
  • підрозділів Збройних Сил України, розміщених на території району.

 

Забезпечує взаємодію з:

  • Жовківським міжрайонним відділом УСБУ у Львівській області
  • Місцевою прокуратурою Городоцького району;
  • Народними депутатами України;
  • Яворівським відділенням поліції ГУ НП України у Львівській області;
  • Яворівським районним судом.

БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА

                  ХЛЯН ОРЕСТ ВАСИЛЬОВИЧ
Працює головою Яворівської районної державної адміністрації
Громадянство громадянин України
Число, місяць і рік народження 15 березня 1978 року
Місце народження Україна, Львівська область, м. Яворів
Освіта вища, 2002р., Львівський державний аграрний університет спеціальність «Архітектура будівель і споруд», кваліфікація – магістр з архітектури
Науковий ступінь, вчене звання  не має
Володіння мовами українською, російською – вільно, польською, англійською - зі словником
Нагороди, почесні звання не має
Дата прийняття Присяги державного службовця 15.08.2005 року
Трудова діяльність
з 06.1993 по 08.1994 художник – оформлювач КП «Яворівський сувенір»;
з 09.1994 по 08.1995 художник – оформлювач туристично – транспортного підприємства «Синевир» Лтд;
з 09.1995 по 07.2001 студент Львівського сільськогосподарського інституту;
з 05.2001 по 05.2002 завідувач центру національно – громадянського

виховання Львівського державного аграрного університету;

з 06.2002 по 07.2005 інженер – архітектор Яворівського державного

архітектурно – планувального та земельно – кадастрового

бюро;

07.2005 по 06.2015 Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації
з 06.2015 по 04.2016 заступник голови Яворівської районної державної

адміністрації;

з 04.2016 до цього часу голова Яворівської районної державної адміністрації

 

 ДЕКЛАРАЦІЯ 2015

Декларація 2014

Additional Info