Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконанням покладених на районну державну  адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади, забезпечує захист прав і законних інтересів громадян і держави.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалення радою, звітує перед нею про його виконання.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі та про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Створює, для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Скасовує  накази керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної  та районної державних адміністрацій.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» призначає   та   звільняє  з   посад   першого заступника та заступника голови

райдержадміністрації, керівника апарату, начальників окремих структурних підрозділів райдержадміністрації.

Спрямовує та координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

Відповідно до законодавства створює, організовує, ліквідовує управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Затверджує положення про окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контакти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших територіальних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

Видає в межах своїх повноважень  розпорядження, дає доручення.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Очолює Колегію районної державної адміністрації, координує та контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації.

Координує діяльність:

  • територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
  • підрозділів Збройних Сил України, розміщених на території району.

Забезпечує взаємодію з:

  • Жовківським міжрайонним відділом УСБУ у Львівській області
  • Місцевою прокуратурою Городоцького району;
  • Народними депутатами України;
  • Яворівським відділенням поліції ГУ НП України у Львівській області;
  • Яворівським районним судом.

 

Працює головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області з 14 вересня 2018 року

 

Громадянство громадянин України

 

Число, місяць і рік

народження

 

15 липня 1981 року
Місце народження Україна, м. Львів

 

Освіта вища, 2002 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, «Право», здобув кваліфікацію бакалавра юриста

вища, 2003 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, «Правознавство», здобув кваліфікацію магістр права

 

Науковий ступінь,

вчене звання

 

не має
Володіння мовами українською, російською вільно, англійською – може розмовляти

 

Нагороди,

почесні звання

 

не має
Прийняття

Присяги державного

службовця

 

-
Ранг державного

службовця

не присвоювався

 

Категорія посади державної служби

 

-
Загальний стаж

роботи

15 років 4 місяці
Стаж державної

служби

-

 

Депутат ради не обирався

 

Стягнення не має
Трудова діяльність

 

з 09.1998 по 06.2003 студент Львівського національного університету імені Івана Франка

 

з 03.2000 по 05.2000 помічник юриста Адвокатської фірми «Львів – Правозахист»

 

з 03.2003 по 07.2006 юрисконсульт, юрисконсульт ІІ категорії, провідний юрисконсульт, заступник голови правління ВАТ «Облпаливо», м. Львів

 

з 08.2006 по 03.2008 юрисконсульт, директор з правового, інформаційного та кадрового забезпечення ТзОВ «Патриаком», м. Львів

 

з 04.2008 по 10.2008 юрисконсульт юридичного відділу департаменту житлової нерухомості ТзОВ «КДД ГРУПП», м. Київ

 

з 10.2008 по 12.2008 юрисконсульт ТзОВ «Проектна компанія «ЯРУС», м. Київ
з 01.2009 по 12.2011 юрисконсульт юридичного відділу департаменту житлової нерухомості ТзОВ «КДД ГРУПП», м. Київ

 

з 01.2012 по 04.2015 заступник директора з правових питань ТзОВ «Трістар Авто Еліт», с. Малехів Жовківський район Львівська область

 

з 04.2015 по 04.2015 завідуючий господарським відділом ДП «ЛьвівбудмНДІпроект», м.Львів

 

з 04.2015 по 09.2018 в.о. директора ДП «ЛьвівбудмНДІпроект», м.Львів
з 09.2018 до цього часу голова Яворівської районної державної адміністрації Львівської області

Additional Info