Голова Яворівської районної державної адміністрації 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконанням покладених на районну державну  адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади, забезпечує захист прав і законних інтересів громадян і держави.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалення радою, звітує перед нею про його виконання.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі та про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Створює, для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Скасовує  накази керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної  та районної державних адміністрацій.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» призначає   та   звільняє  з   посад   першого заступника та заступника голови

райдержадміністрації, керівника апарату, начальників самостійних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права.

Спрямовує та координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

Відповідно до законодавства створює, організовує, ліквідовує управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контакти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

Видає в межах своїх повноважень  розпорядження, дає доручення.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Очолює Колегію районної державної адміністрації, координує та контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації.

Координує діяльність:

  • територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
  • підрозділів Збройних Сил України, розміщених на території району.

Забезпечує взаємодію з:

  • Яворівським районним  відділом  СБУ у Львівській області
  • Яворівською окружною прокуратурою;
  • Народними депутатами України;
  • Яворівським відділенням поліції ГУ НП України у Львівській області;
  • місцевими районними судами

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

повноважень керівництва районної державної адміністрації

з/п

Посада Хто заміщає
1 Голова районної державної адміністрації Перший заступник голови райдержадміністрації
2 Перший заступник голови райдержадміністрації Заступник голови райдержадміністрації (Дзюнька В.П)
3 Заступник голови райдержадміністрації  (Дзюнька В.П) Заступник голови райдержадміністрації (Тиндик А.Б)
4 Заступник голови райдержадміністрації (Тиндик А.Б) Заступник голови райдержадміністрації (Дзюнька В.П)

 

Працює  

голова Яворівської районної державної адміністрації

 

Громадянство громадянин України

 

Число, місяць і рік народження 15 серпня 1974 року
Місце народження  

с. Іванівка, Перемишлянський район

 

Освіта вища‚2007, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, «Менеджмент організацій», менеджер економіст;

2010,Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, «Державне управління», магістр державного управління;

2012,Національний університет «Одеська юридична академія», «Правознавство», бакалавр юрист;

2013, Національний університет «Одеська юридична академія», «Правознавство»,  юрист

 

Науковий ступінь, вчене

звання

не має
Володіння мовами

 

українська, російська - вільно
Нагороди, почесні звання

 

немає
Прийняття Присяги державного службовця

 

-
Ранг державного службовця

 

-
Категорія посади державної служби -
Загальний стаж роботи 17 років 9 місяців

 

Стаж державної служби -
Стягнення

 

не має
 

Трудова діяльність

з 04.2003 по 02.2004 заступник директора ПП «ГаличТрансСервіс»
з 02.2004 по 05.2013 виконавчий директор, генеральний директор ПП «ГаличТрансСервіс»
з06.2013 по 06.2014 головний юрист ТзОВ «Юридична компанія «Ерфольг»
з 07.2014 по 2021 головний юрист Адвокатське об’єднання«Ростоцька, Добуш та партнери».
04.2021 до цього часу голова Яворівської районної державної адміністрації Львівської області

 

Біографічна довідка Коминський

Декларація