Керівник апарату райдержадміністрації

Очолює апарат районної державної адміністрації організовує роботу щодо виконання покладених на апарат завдань з організаційного, матеріально- технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з управліннями та  структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради та органами місцевого самоврядування.

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова районної державної адміністрації.

Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці й видатків на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, призначення на посади і звільнення з посад працівників  райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції.

Затверджує посадові інструкції працівників.

Відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів, посадових осіб і громадськості.

Створює робочі групи та комісії за участі спеціалістів  управлінь, відділів та інших служб для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які виносяться на засідання Колегії райдержадміністрації, наради голови райдержадміністрації та для виконання доручень голови райдержадміністрації.

Інформує голову районної державної адміністрації про діяльність органів місцевого самоврядування.

Координує роботу з кадрами в органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях.

Вживає заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади.

Забезпечує виконання планів робіт райдержадміністрації, вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів з питань кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування.

Забезпечує підготовку планів робіт і заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.

Забезпечує підготовку документів з питань нагород.

Підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку засідань Колегії районної державної адміністрації.

Відповідно до чинного законодавства вирішує питання адміністративно-територіального устрою.

Організаційно забезпечує проведення перевірок щодо виконання на

 

території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій.

Організовує надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Організовує проведення комплексних перевірок органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Забезпечує організацію діловодства та контролю за виконанням документів в апараті райдержадміністрації.

Організовує підготовку матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Забезпечує належний розгляд звернень народних депутатів України та громадян.

Відповідає за інформатизацію в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення перевірок виконання на території району дотримання конституційних прав і свобод громадян.

Відповідає за підготовку інформації для внутрішнього службового користування.

Вживає заходів щодо сприяння підготовці та проведенню виборів, які передбачені законодавством, стосовно участі органів виконавчої влади у виборчих кампаніях.

Вживає заходів щодо організації правового інформування і виховання, формування правової культури населення

Здійснює управління архівною справою.

Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, Регламенту роботи райдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

 

Здійснює керівництво:

  • відділу організаційної роботи;
  • відділу Державного реєстру виборців;
  • юридичного відділу;
  • відділу діловодства та документообігу;
  • відділу фінансово - господарського забезпечення;
  • архівного відділу;
  • сектору внутрішньої та інформаційної політики;
  • сектору персоналу

        

Організовує роботу

 комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи, зокрема, Колегії райдержадміністрації, координаційної ради з питань правової освіти населення та роботи спостережної комісії.

 

Забезпечує взаємодію з:

-  органами місцевого самоврядування.

-  виборчими комісіями (на період виборів).

 

Біографічна довідка

Декларація