Чисельність населення (за оцінкою) за районами  на 1 липня 2021 року

Чисельність населення (за оцінкою) за районами  на 1 липня 2021 року

Наявне населення Постійне населення
Львівська область 2487164 2468794
Львівський район 1142570 1135384
      м. Львів 718186 711519
Дрогобицький район 234125 223842
Золочівський район 159882 160477
Самбірський  район 223082 222920
Стрийський район 321296 320109
Червоноградський район 227756 227669
Яворівський район 178453 178393

 

 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

 за районами у січні–червні 2021 року

 

 (осіб)

Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі
природний приріст,

скорочення (–)

міграційний приріст, скорочення (–)
Львівська область –10586 –10282 –304
Львівський район –3968 –4281 313
     м. Львів –3324 –2703 –621
Дрогобицький район –1280 –1092 –188
Золочівський район –782 –718 –64
Самбірський  район –1044 –983 –61
Стрийський район –1557 –1518 –39
Червоноградський район –1189 –1084 –105
Яворівський район –766 –606 –160

 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Кількість живонароджених, померлих за районами

у січні–червні 2021 року

 (осіб)

Кількість

живонароджених

Кількість померлих Природний приріст,

скорочення (–)

 
Львівська область 9331 19613 –10282
Львівський район 4518 8799 4281
     м. Львів 2652 5355 2703
Дрогобицький район 779 1871 1092
Золочівський район 575 1293 718
Самбірський  район 852 1835 983
Стрийський район 1134 2652 1518
Червоноградський район 766 1850 1084
Яворівський район 707 1313 606

Кількість прибулих, вибулих за районами

у січні–червні 2021 року

 (осіб)

  Кількість

прибулих

Кількість

вибулих

Міграційний приріст,

скорочення (–)

       
Львівська область 10750 11054 –304
Львівський район 5685 5372 313
     м. Львів 3160 3781 –621
Дрогобицький район 796 984 –188
Золочівський район 588 652 –64
Самбірський  район 906 967 –61
Стрийський район 1206 1245 –39
Червоноградський район 944 1049 –105
Яворівський район 625 785 –160

РИНОК ПРАЦІ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

за районами у II кварталі 2021 року

  Середньооблікова кількість штатних працівників
усього, осіб % до підсумку
Львівська область 451688 100,0
райони
Дрогобицький 23850 5,3
Золочівський 16153 3,6
Львівський 299283 66,2
Самбірський 17462 3,9
Стрийський 48958 10,8
Червоноградський 31964 7,1
Яворівський 14018 3,1

Рух кадрів за районами

у II кварталі 2021 року

Прийнято, осіб Звільнено, осіб % до середньооблікової кількості штатних працівників
прийнято звільнено
Львівська область 27902 32261 6,2 7,1
райони
Дрогобицький 848 1564 3,6 6,6
Золочівський 1042 969 6,5 6,0
Львівський 19871 21828 6,6 7,3
Самбірський 670 1247 3,8 7,1
Стрийський 3406 3712 7,0 7,6
Червоноградський 1380 1728 4,3 5,4
Яворівський 685 1213 4,9 8,7

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

за районами у II кварталі 2021 року

Нараховано в середньому працівнику
грн % до середнього

рівня по області

Львівська область 12339 100,0
 райони
Дрогобицький 10121 82,0
Золочівський 11543 93,5
Львівський 12545 101,7
Самбірський 11054 89,6
Стрийський 12657 102,6
Червоноградський 12257 99,3
Яворівський 13326 108,0

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

за районами на 1 серпня 2021 року

 

Сума невиплаченої  заробітної плати Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої

за січень-червень 2021

тис.грн у % до суми

заборгованості на

1 липня 2021

тис.грн у % до

загальної суми

заборгованості

Усього 310974,7 124,6 252924,8 81,3 100,0
райони
Дрогобицький 7243,4 120,2 4862,6 67,1 2,3
Золочівський 1147,4 29,5 1147,4 100,0 0,4
Львівський 47572,7 114,3 25263,2 53,1 15,3
Самбірський 4068,9 111,8 4068,9 100,0 1,3
Стрийський 20219,8 111,6 15848,7 78,4 6,5
Червоноградський 218160,4 132,5 195328,4 89,5 70,2
Яворівський 12562,1 107,0 6405,6 51,0 4,0

 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

 

Кількість юридичних осіб за районами

 на 1 липня 2021 року

  Станом на 01.07.2021
Львівська область   75935
райони    
Дрогобицький   5086
Золочівський   3266
Львівський   51781
Самбірський   3370
Стрийський   5537
Червоноградський   3555
Яворівський   3340

 СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1  

за районами на 1 серпня 2021 року

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область 25671 1569189 61,1
 райони
Дрогобицький к к к
Золочiвський 3582 222051 62,0
Львівський 5383 336883 62,6
Самбiрський 2362 145204 61,5
Стрийський 3202 212904 66,5
Червоноградський 9070 558740 61,6
Яворiвський 1784 80338 45,0

 Виробництво продукції тваринництва у підприємствах

за районами у січні–липні 2021 року

Жива маса сільськогосподарських

тварин, реалізованих на забій, ц

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, ц Кількість одержаних яєць від птиці свійської,

тис.шт

       
Львівська область 628233 130429 30693,5
 райони    
Дрогобицький 21368 к к
Золочiвський 23414 44722
Львівський 186941 к 13615,1
Самбiрський 43247 к
Стрийський 216469 к
Червоноградський 75464 49479 к
Яворiвський 61330 к

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах

за районами на 1 серпня 2021 року

  Велика рогата худоба, голів Свині,

голів

Птиця свійська, тис. голів
усього у т.ч. корови
Львівська область 11271 4336 301251 5468,3
райони
Дрогобицький к к к к
Золочiвський 2277 1045 к к
Львівський 1268 591 89801 1768,7
Самбiрський к к к к
Стрийський к к 93814 1817,6
Червоноградський 3486 1220 26579 к
Яворiвський 429,1

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в

 експлуатацію, за районами у січні–червні 2021 року

  Загальна площа1
усього, м2 у % до січня-

червня 2020р.

Львівська область 699573 161,4
райони
Дрогобицький 28102 170,0
Золочівський 9639 119,4
Львівський 545281 165,0
Самбірський 17128 169,5
Стрийський 38310 158,9
Червоноградський 13872 234,8
Яворівський 47241 123,4

 

1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 №158 (зі змінами)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 7