Соціально-економічні показники за районами Львівської області 1

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)  на 1 червня 2021 року

(осіб)

Наявне населення Постійне населення
Львівська область 2488361 2469991
Львівський 1142898 1135712
     м. Львів 718473 711806
Дрогобицький 234232 223949
Золочівський 160012 160607
Самбірський 223204 223042
Стрийський 321484 320297
Червоноградський 227981 227894
Яворівський 178550 178490

 

 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

у січні–травні 2021 року

 

(осіб)

Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі
природний приріст,

скорочення (–)

міграційний приріст, скорочення (–)
Львівська область –9389 –9102 –287
Львівський –3640 –3870 230
     м. Львів –3037 –2478 –559
Дрогобицький –1173 –1009 –164
Золочівський –652 –597 –55
Самбірський –922 –848 –74
Стрийський –1369 –1311 –58
Червоноградський –964 –914 –50
Яворівський –669 –553 –116

 

 

1 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих

у січні–травні 2021 року

 (осіб)

Кількість

живонароджених

Кількість померлих Природний приріст,

скорочення (–)

 
Львівська область 7676 16778 –9102
Львівський 3685 7555 –3870
     м. Львів 2149 4627 –2478
Дрогобицький 643 1652 –1009
Золочівський 485 1082 –597
Самбірський 710 1558 –848
Стрийський 948 2259 –1311
Червоноградський 626 1540 –914
Яворівський 579 1132 –553

Кількість прибулих, вибулих

у січні–травні 2021 року

 (осіб)

  Кількість

прибулих

Кількість

вибулих

Міграційний приріст,

скорочення (–)

       
Львівська область 8698 8985 –287
Львівський 4611 4381 230
     м. Львів 2557 3116 –559
Дрогобицький 606 770 –164
Золочівський 471 526 –55
Самбірський 732 806 –74
Стрийський 963 1021 –58
Червоноградський 791 841 –50
Яворівський 524 640 –116

 

 

 

 

 

 

РИНОК ПРАЦІ

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  

на 1 липня 2021 року

 

  Сума невиплаченої  заробітної плати Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої

за січень-травень 2021

тис.грн у % до суми

заборгованості

на 1 червня 2021

тис.грн у % до

загальної суми

заборгованості

Львівська область 249614,0 125,0 187611,0 75,2 100,0
Львівський 41608,3 104,9 19147,5 46,0 16,7
Дрогобицький 6026,6 82,1 3645,8 60,5 2,4
Золочівський 3890,1 1411,0 3890,1 100,0 1,6
Самбірський 3639,1 110,1 3639,1 100,0 1,5
Стрийський 18118,2 104,0 10590,0 58,4 7,2
Червоноградський 164595,6 136,2 141767,6 86,1 65,9
Яворівський 11736,1 108,4 4930,9 42,0 4,7

 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

 

Кількість юридичних осіб на 1 липня 2021 року

  Станом на 01.07.2021
усього одиниць у відсотках до підсумку
Львівська область 75935 100,0
Львівський 51781 68,2
     м. Львів 42434 55,9
  Золочівський 3266 4,3
Самбірський 3370 4,4
Стрийський 5537 7,3
Червоноградський 3555 4,7
Яворівський 3340 4,4

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1  

на 1 липня 2021 року

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної

площі

       
Львівська область к к к
Львівський к к к
Дрогобицький
Золочiвський
Самбiрський
Стрийський к к к
Червоноградський
Яворiвський

 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах2

у січні–червні 2021 року

Жива маса сільськогосподарських

тварин, реалізованих на забій, ц

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, ц Кількість одержаних яєць від птиці свійської,

тис.шт

       
Львівська область 537173 111366 27006,5
Львівський 158396 к 12377,3
Дрогобицький 18910 к к
Золочiвський 20829 38391
Самбiрський 37070 к
Стрийський 191535 к
Червоноградський 61598 42345 к
Яворiвський 48835 к

За підприємствами, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

2 За підприємствами, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

на 1 липня 2021 року

  Велика рогата худоба, голів Свині,

голів

Птиця свійська, тис. голів
усього у т.ч. корови
Львівська область 11345 4391 288133 5793,8
Львівський 1267 595 86162 2039,0
Дрогобицький к к к к
Золочiвський 2311 1075 к к
Самбiрський к к к к
Стрийський к к 87097 1487,2
Червоноградський 3501 1234 25147 к
Яворiвський 773,0

1 За підприємствами, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

Переглядів: 3