Cоціально-економічні показники за районами Львівської області

Cоціально-економічні показники за районами Львівської області

Чисельність населення (за оцінкою)  на 1 листопада 2021 року

(осіб)

Наявне населення Постійне населення
Львівська область 2483033 2464663
Львівський 1142682 1135496
      м. Львів 718233 711566
Дрогобицький 233408 223125
Золочівський 159426 160021
Самбірський 222396 222234
Стрийський 320261 319074
Червоноградський 226802 226715
Яворівський 178058 177998

 

 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

у січні–жовтні 2021 року

(осіб)

Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі
природний приріст, скорочення (–) міграційний приріст, скорочення (–)
Львівська область –14717 –15187 470
Львівський –3856 –6452 2596
     м. Львів –3277 –4097 820
Дрогобицький –1997 –1600 –397
Золочівський –1238 –1048 –190
Самбірський –1730 –1438 –292
Стрийський –2592 –2198 –394
Червоноградський –2143 –1687 –456
Яворівський –1161 –764 –397

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих у січні–жовтні 2021 року

(осіб)

Кількість

живонароджених

Кількість померлих Природний приріст,

скорочення (–)

Львівська область 16419 31606 –15187
Львівський 7849 14301 –6452
     м. Львів 4651 8748 –4097
Дрогобицький 1286 2886 –1600
Золочівський 1080 2128 –1048
Самбірський 1494 2932 –1438
Стрийський 2009 4207 –2198
Червоноградський 1354 3041 –1687
Яворівський 1347 2111 –764

 

 

Кількість прибулих, вибулих у січні–жовтні 2021 року

(осіб)

  Кількість прибулих Кількість

вибулих

Міграційний приріст,

скорочення (–)

       
Львівська область 23128 22658 470
Львівський 13331 10735 2596
     м. Львів 8459 7639 820
Дрогобицький 1733 2130 –397
Золочівський 1164 1354 –190
Самбірський 1672 1964 –292
Стрийський 2298 2692 –394
Червоноградський 1738 2194 –456
Яворівський 1192 1589 –397

 

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

на 1 грудня 2021 року

 

Сума невиплаченої  заробітної плати Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої

за січень-жовтень 2021

тис.грн у % до суми

заборгованості на 1 листопада 2021

тис.грн у % до

загальної суми заборго-ваності

Львівська область 269173,6 116,0 218506,6 81,2 100,0
Львівський 66063,2 106,1 44642,2 67,6 24,5
Дрогобицький 9944,5 84,6 7563,7 76,1 3,7
Золочівський 3195,0 88,8 3195,0 100,0 1,2
Самбірський 2547,4 56,8 2547,4 100,0 1,0
Стрийський 20457,7 71,0 20117,7 98,3 7,6
Червоноградський 158051,3 140,4 135740,0 85,9 58,7
Яворівський 8914,5 105,2 4700,6 52,7 3,3

 

Переглядів: 9