ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками окремих категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення  районних держадміністрацій, виконавчими органами міських рад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

Пунктом 2 Порядку передбачено, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за рахунок бюджетних коштів забезпечують громадян деяких категорій безплатними путівками до санаторно-курортних закладів.

Пільгові категорії громадян повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад за зареєстрованим місцем проживання.

Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і  захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують інвалідів Iгрупи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом відшкодування вартості санаторно-курортної путівки санаторно-курортним закладам.

Відшкодування здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки. Договір укладається між структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, санаторно-курортним закладом та особою з інвалідністю загального захворювання чи з дитинства, у тому числі особою з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта у трьох примірниках.

Зазначені категорії осіб мають право вільно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування. Для  відбору  санаторіїв  враховується  надання базових послуг, які повинні надаватися особам, відповідно до медичних рекомендацій (перелік затверджено наказом Мінсоцполітики від 24.05.2017 № 868).

У свою чергу, санаторно-курортні заклади подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення:

- підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

- гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду кожної особи) і про готовність до укладення договору ;

- інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

- інформацію про вартість путівки.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією черговиків, які у десятиденний строк повідомляють їм про свою згоду отримати путівку або відмовляються від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного інвалідом,  відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує про це інваліда та пропонує обрати інший заклад.

Після закінчення санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю подають органу соцзахисту зворотній талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування у санаторно-курортному закладі, а санаторно-курортний заклад – акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг. І тільки після цього структурний підрозділ з питань соціального захисту населення перераховує кошти санаторному закладу відповідно до акту наданих послуг.

Одначасно інформуємо, що гранична вартість санаторно-курортної путівки терміном лікування 21 день для осіб з інвалідністю загального захворювання становить 6822,0 грн., для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта терміном лікування 35 днів – 20 685 грн. (затверджено наказом Мінсоцполітики від 04.04.2018 №471).

Переглядів: 151