Щодо порядку проведення перевірок страховим експертом з охорони праці Фонду соціального страхування України у Яворівському районі

Перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах поділяються на планові та позапланові.

Порядок планування та проведення страховим експертом перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи у суб'єктів господарювання визначається розділами V та VI Положення № 63.

Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних і квартальних планів роботи страхових експертів.

Відповідно до розділу III Положення № 63 — страхові експерти наділені правом, зокрема:

- безперешкодно та у будь—який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці,

- подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.

Відповідно до норм Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 № 63, позапланові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи підприємства проводяться у разі:

- аварії, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- прохання суб’єкта господарювання здійснити перевірку або надати допомогу чи консультацію з питань охорони праці, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

- необхідності перевірки виконання внесених страховим експертом подань про усунення порушень законодавства з охорони праці;

Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за критеріями.

Критеріями для здійснення перевірки суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік є:

- підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі більше ніж на 10 відсотків;

- збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком порівняно з попереднім роком;

- збільшення кількості професійних захворювань порівняно з попереднім роком;

- непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;

- наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив розслідування відповідно до законодавства.

До переліку питань, що розглядаються страховими експертами під час перевірок суб’єктів господарювання, входять:

- стан виконання вимог Закону України «Про охорону праці»  щодо створення  на підприємстві служби охорони праці, виконання службою охорони праці своїх основних завдань та обов’язків;

- організація, своєчасність та якість проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, у тому числі для робіт з підвищеною небезпекою або робіт, де є потреба у професійному доборі;

- організація, своєчасність та якість проведення інструктажів з питань охорони праці;

- організація та своєчасність проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконання вимог заключного акта за результатами медогляду;

- виконання профілактичних заходів з охорони праці та інших заходів з охорони праці на підставі планів робіт, приписів, наказів, розпоряджень, колективного договору, угоди;

- забезпечення усунення причин нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- наявність і робота комісії з питань охорони праці та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;

- своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці та стан виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією;

- наявність наочної агітації безпечних методів роботи;

- наявність та стан виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці;

- виконання подань страхового експерта роботодавцям, внесених під час проведення попередніх перевірок про порушення законодавства про охорону праці;

- забезпеченість підприємства та найманих працівників інструкціями з охорони праці за професіями і видами робіт, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- порядок допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського відділення ВД ФСС України

у Львівській області

О.Купльовська

Переглядів: 379