Порядок атестації робочих місць з охорони праці для малих підприємств

Саме атестаційна комісія підприємства (організації) за наявності професії (посади) у відповідних списках, вивчивши характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, характер виконуваних робіт та час зайнятості працівників у відповідних умовах, приймає рішення про проведення атестації робочих місць за умовами праці на конкретному робочому місці.

Атестацію проводять на основі чинних законодавчих та нормативних актів з питань охорони і гігієни праці:

• списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461;

• списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290;

• переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

Проводить її атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначають наказом по підприємству, організаціїв строки, передбачені колдоговором, але не рідше одного разу на 5 років.

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЯКІ СЛІД АТЕСТУВАТИ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Роботу з атестації робочих місць за умовами праці організує особа, на яку покладено виконання функцій служби охорони праці.

Атестація робочих місць за умовами праці регулюється наступними документами:

• Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442;

• Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41;

• Інструкція із заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затверджена наказом Міністерства праці та Міністерства охорони здоров’я України від 27 листопада та 30 листопада 1992 р. № 06-41-48 (далі — Карта).

Атестація передбачає:

• санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці (визначається необхідність залучення сертифікованих лабораторій для проведення відповідних аналізів виробничого середовища);

• складання Карти умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць;

• обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці.

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського відділення УВД ФСС України

у Львівській області

О.Купльовська

Переглядів: 0