Особливості реагування на надзвичайні ситуації на підприємствах

Як свідчить аналіз надзвичайних ситуацій за останні 5–8 років, значна кількість різноманітних надзвичайних ситуацій виникає на об’єктовому рівні.

До нього належать і невеликі (малі) підприємства, установи, організації, заклади (далі — підприємства) з чисельністю працівників 50 осіб і менше у сфері виробництва, логістики, торгівлі, освіти та науки, медицини, розважальної індустрії тощо. Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення залежатиме життя та здоров’я персоналу, відвідувачів цих підприємств і розміри заподіяної шкоди.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу на підприємствах, незалежно від форм власності, до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту населення та територій. Для великих і малих підприємств система заходів захисту від надзвичайних ситуацій включає:

• планування та здійснення необхідних заходів для захисту своїх працівників, об’єктів господарювання;

• розроблення планів локалізації та ліквідації аварій з подальшим погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

• підтримання у готовності до застосування сил і засобів із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

• створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

• забезпечення своєчасного оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення, або при виникненні надзвичайної ситуації.

Наведені вище заходи мають загальний характер, вони не повністю враховують специфіку діяльності конкретного підприємства, чисельність працівників, обсяг і вид виробництва тощо.

Основною особливістю дій підприємств при загрозі, або виникненні надзвичайних ситуацій є, в першу чергу, захист персоналу та відвідувачів. Виходячи з цього, ст. 130 Кодексу цивільного захисту України передбачає, що на підприємствах з чисельністю персоналу 50 осіб і менше розробляються та затверджуються інструкції щодо дій при загрозі, або виникненні надзвичайних ситуацій. Крім цього, у сфері промислового виробництва до підприємств можуть бути віднесені і такі, де чисельність працівників перевищує 50 осіб.

Інструкції для таких підприємств розроблюються за рішенням відповідного територіального органу Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Розроблена інструкція не повинна суперечити положенням та вимогам Кодексу цивільного захисту України. Інструкція розробляється та підписується посадовою особою підприємства з питань цивільного захисту, затверджується керівником підприємства та доводиться до відома всіх працівників під підпис. Крім Інструкції, на підприємстві розробляється План евакуації при пожежі, або загрозі вибуху.

Особливо це важливо для тих об’єктів, на території яких може знаходитись значна кількість відвідувачів. Деякі конкретні заходи, не відображені в нормативних документах підприємства, потребують внесення до посадових інструкцій працівників. Крім того, на підприємстві необхідно розробляти й доводити до всіх працівників Порядок цілодобового оповіщення керівництва та працівників у випадку загрози, або виникнення надзвичайної ситуації. Всі працівники підприємства повинні бути навчені дії, чітко знати свої обов’язки та неухильно їх виконувати. Це також стосується адміністрації малого підприємства, яка в екстремальній обстановці не може приймати помилкові рішення або віддавати необґрунтовані розпорядження. Уникнути цього дозволить якісно розроблена Інструкція щодо дій персоналу підприємства при загрозі, або виникненні надзвичайних ситуацій.

Бережіть себе й будьте уважні! Страховий експерт з охорони праці Яворівського відділення УВД ФСС у Львівській області

Переглядів: 10