До уваги керівників підприємств, установ, організацій: про роботу комісій з розслідування нещасних випадків

У разі настання нещасного випадку – обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травм, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання та інших отруєнь, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок), відповідно до п. 10 роботодавець зобов’язаний повідомити:
- управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області (відповідно до розташування підприємства);
- керівника первинної профспілкової організації;
- керівника підприємства, де працює потерпілий;
- орган управління Держпраці у Львівській області;
- орган державного пожежного нагляду (у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі).
Протягом доби утворити комісію у складі не менш як трьох осіб та організувати проведення розслідування.
Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:
• обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
• визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
• з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
• вивчити первинну медичну документацію;
• визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок із виробництвом;
• встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
• скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний із виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження.
Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії.
У разі незгоди зі змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину.
У випадках, зазначених у пункті 31 Порядку, або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням із територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства.
У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування.
У разі, коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом, складається лише акт за формою Н-5. Нещасні випадки реєструються роботодавцем у журналі за формою згідно з додатком 7 Порядку. Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:
• керівнику (спеціалісту) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці на підприємстві, працівником якого є потерпілий;
• потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
• управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
• територіальному органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
• первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.
Роботодавець зобов’язаний видати наказ про результати розслідування нещасного випадку та вживання запропонованих комісією заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків.
У разі настання нещасного випадку та для отримання вичерпних консультацій з питань охорони праці та соціального захисту застрахованих осіб у Яворівському районі звертайтесь за адресою:
81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Шашкевича, 8 А; тел.: (0-259)7-82-56.

Яворівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.

Переглядів: 471