Безпечного вам відрядження

Законодавство не звільняє роботодавця від відповідальності за нещасні випадки, які сталися з відрядженими працівниками. Які документи регламентують правила безпеки у відрядженнях. І що повинні знати про це працівники та їхні керівники.

         Поїздки не вважатимуться відрядженнями, якщо:

 • працівник для виконання певних робіт за розпорядженням роботодавця виїхав за межі населеного пункту (його постійного місця роботи), але не в’їхав на територію іншого населеного пункту;
  •  службові поїздки працівників, постійна робота яких відбувається у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер,.. якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором між працівником і роботодавцем. Це стосується окремих категорій працівників автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту (водіїв рейсових автобусів, машиністів потягів приміського чи між­міського сполучення тощо);
  •  службові поїздки тривалістю менше доби працівників дипломатичної служби України, які направлені в довготермінові поїздки, що пов’язані із супроводженням українських делегацій і посадових осіб, отриманням та відправкою багажів, кур’єрської та командирської пошти в аеропортах, морських та річкових портах, на вокзалах;
  •  у разі, коли працівника прийнято на роботу, що передбачає виконання трудових обов’язків у польових умовах, у т. ч. вахтовим методом, а також роботу, виконання якої пов’язане з постійними поїздками в інші населені пункти;
  •  у межах виконання своїх безпосередніх обов’язків працівник провадить роботу, яка передбачає постійне здійснення поїздок на підвідомчій йому території. Такому працівникові можуть відшкодовувати витрати на проїзд;
  • поїздка за розпорядженням керівника підприємства до іншого населеного пункту фізичних осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру. Витрати, пов’язані з такими поїздками, їх розміри та порядок виплати мають бути визначені в цих договорах.

Таким чином, рішення щодо оформлення поїздки працівника як службового відрядження приймає керівник, з огляду на посадові обов’язки такого працівника, мету поїздки тощо.

Організаційні та фінансові питання, пов’язані з відрядженням працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються з держбюджету.

Для підприємств недержавної форми власності немає чітких вимог щодо організації та оформлення службових відряджень. Тому підприємства мають самостійно регулювати такі питання. Для цього вони розробляють Положення про службові відрядження працівників, у якому обумовлюють порядок направлення у відрядження, виплату коштів на відрядження, звітування про відрядження, гарантії та компенсації під час службових відряджень.

Також у кожного суб’єкта господарювання має бути розроблена та затверджена Інструкція з охорони праці для відряджених працівників. Усі працівники підприємства, трудова діяльність яких може бути пов’язана з відрядженнями, повинні бути проінструктовані згідно з цією Інструкцією з реєстрацією у відповідному журналі.

Крім цього, якщо відрядження працівника передбачає його безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві, де він перебуватиме у відрядженні, з ним проводять цільовий інструктаж з питань ОП на об’єкті з реєстрацією у відповідному журналі.

Однак ці вимоги не стосуються відряджених працівників, з якими роботодавець перебуває в цивільно-правових відносинах. Умови виконання роботи на об’єкті, куди відрядили працівника, має передбачати цивільно-правовий договір. Проте перед відправленням у відрядження потрібно перевірити, чи має такий працівник належні знання та навички щодо виконання дорученої роботи, перевірити наявність і справність потрібних ЗІЗ, спецодягу та спецвзуття, інструментів та обладнання.

Якщо відряджаються два і більше працівників, то наказом чи розпорядженням про відрядження призначається керівник групи, на якого покладається відповідальність за дотримання виробничої дисципліни в групі, за організацію та якість виконання службового завдання, раціональне використання робочого часу тощо.

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського УВД ФСС України у Львівській області     О.Купльовська

Переглядів: 22