ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА В РЕЗУЛЬТАТІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ДОНБАСІ?

У зв’язку з ситуацією, що склалася на Донбасі, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 268 від 5 квітня 2017 року, якою затверджено Порядок надання статусу дитини, постраждалої в результаті військових дій і збройних конфліктів (далі – Порядок).

25 квітня 2018 року з метою спрощення процедури визнання дитини постраждалою в результаті військових дій на Донбасі та надання їй такого статусу, Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни в дану Постанову.

Які категорії дітей мають право на надання статусу дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів? 

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які в результаті військових дій і збройних конфліктів (пункт 3 Порядку):

 • отримали поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнали фізичного, сексуального насильства;
 • були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
 • залучалися до участі у діях воєнізованих або збройних формувань;
 • незаконно утримувалися, зокрема в полоні;
 • піддалися психологічному насильству.

Який орган надає статус дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів? 

Згідно з пунктом 5 Порядку статус надається органом опіки та піклування, в тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Хто має право подати заяву про надання статусу дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів? 

З метою надання дитині статусу дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, до органу опіки та піклування можуть звернутися (пункт 6 Порядку):

 • дитина, яка досягла 14-річного віку;
 • законний представник дитини (батьки, опікуни);
 • якщо дитина переміщується без супроводу батьків або осіб, які їх заміняють: її родичі
 • бабуся,
 • дідусь,
 • прабабуся,
 • прадід,
 • тітка,
 • дядько,
 • повнолітні брат чи сестра;
 • вітчим;
 • мачуха;
 • представник органу опіки та піклування.

Які документи необхідно надати до органу опіки та піклування для отримання статусу дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів? 

 1. Заява про надання статусу.
 2. Згода на обробку персональних даних.
 3. Копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини.
 4. Копія документа, що посвідчує особу заявника (наприклад, паспорт).
 5. Копія документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, навчальному закладі або іншому дитячому закладі – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною і заявником.
 6. Копія довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.
 7. У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини доказом її проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася військова операція, можуть надаватися також такі копії документів:
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
 • документи про право власності батьків або дитини на рухоме або нерухоме майно,
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, учнівський квиток, табель успішності, медичні документи, свідоцтво про народження.

У разі отримання дитиною поранення, контузії або каліцтва додатково необхідно надати виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження і лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу відповідно до Міжнародної класифікації хвороб і проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих в період здійснення антитерористичної операції.

У разі якщо дитина зазнала фізичне або сексуальне насильство, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, була залучена до участі в діях воєнізованих або збройних формувань, незаконно утримувалася, в тому числі в полоні, додатково надаються копії таких документів:

 • заяви про вчинення стосовно дитини кримінального злочину або про залучення дитини до виробництва як потерпілого, зареєстрованого в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 • виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів попереднього розслідування) за вказаною заявою про скоєння злочину щодо дитини в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке встановлює факти фізичного, сексуального насильства по відношенню до дитини в результаті військових дій і збройних конфліктів (у разі якщо дитина зазнала фізичне або сексуальне насильство).

Якщо дитина зазнала психологічне насильство, необхідно надати:

 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) в соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінки потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, який працює в іншому закладі, установі, організації. На підставі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) в соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідної установи/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 № 740;
 • копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель людини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих в зазначеному населеному пункті в період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – з числа цивільних осіб.

Термін розгляду документів органом опіки та піклування та надання статусу 

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається у разі ненадання заявником одного з документів. Таке рішення про відмову може бути оскаржено в суді.

Звертаємо увагу, що статус дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, на сьогоднішній день не дає жодних привілеїв.

Алгоритм отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Переглядів: 137