Проведення містобудівного моніторингу територій населених пунктів

Оголошення. 

Проведеннямістобудівногомоніторингутериторійнаселенихпунктів (генеральних планів та іншої містобудівної документації)

Відповідно до статті 23 Закону України «Про регулюваннямістобудівноїдіяльності» та Порядку проведеннямістобудівногомоніторингу, затвердженого наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 01 вересня 2011 року №170 (у редакції наказу Міністерстварозвитку громад та територійУкраїнивід 14 грудня 2021 року №333)», відділмістобудування та архітектуриЯворівської районної державної адміністрації інформує про початок проведеннямістобудівногомоніторингу за 2022 рікщодотериторій Івано-Франківської селищної, Судововишнянськоїміськоїта Шегинівської сільської раді початок підготовкианалітичногозвіту.

Прийняттяпропозиційрозпочинається 05 січня 2023 року і триватиме до 23січня 2023 року.

Пропозиціїможутьподаватися в письмовійформі (81000 , вул. Івана Франка, 8, м. Яворів) або в електронномувигляді на електронну адресу:

mistobudyavoriv@ukr.net,  mistobud88yavoriv@ukr.net(з приміткою в темі листа «містобудівний моніторинг») фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (з особистим підписом у разі письмового звернення).
Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.
Анонімніпропозиції не розглядаються.

Переглядів: 6