• визначення якості виконання держслужбовцем поставлених завдань;
  • прийняття рішення щодо преміювання;
  • планування службової кар’єри;
  • визначення потреби в професійному навчанні.

Типовим порядком визначено 3 можливі результати оцінювання службової діяльності державних службовців: негативна, позитивна та відмінна оцінки.

У разі якщо держслужбовець отримав відмінну оцінку результатів своєї службової діяльності, то це є підставою для щорічного преміювання та надання рекомендації на участь у конкурсі на обіймання вищої посади.

У випадку отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через 3 місяці проводиться повторне оцінювання відповідно до згаданого Типового порядку.

Якщо ж держслужбовець отримав повторно негативну оцінку за результатами оцінювання, то він підлягає звільненню відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 Закону про держслужбу.