Порядок обліку платників ЄСВ зазнав змін

3 19.01.2020 р. набрали чинності зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхування, внесені наказом Мінфіну від 21.10.2019 р. № 436.

Змінами, зокрема, уточнено порядок обліку в контролюючих органах членів фермерських господарств. Вирішено, що взяття на облік чле­нів фермерських господарств здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу заяви за формою № 12-ЄСВ та підтвердних документів щодо дати набуття членства у фермерському господарстві. При цьому встановлено, що члени фермерських господарств, які рані­ше були взяті на облік в контролюючих органах як платники ЄСВ, мають подати до контролюючого органу за місцем проживання заяви за фор­мою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни» та підтвердні документи щодо дати набуття членства в фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермер­ського господарства тощо) протягом двох місяців з дати набрання чин­ності цим наказом.

Крім того, Мінфін встановив особливості обліку фізичних осіб, які за­реєстровані як підприємці та при цьому провадять незалежну профе­сійну діяльність. Такі фізичні особи мають обліковуватися в контролю­ючому органі як фізичні особи — підприємці з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Одночасно уточнено документи, які необхідно подати до контролю­ючого органу платникам ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону Укра­їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підпри­ємців та громадських формувань», у разі прийняття відповідними орга­нами (особами) рішення про ліквідацію чи припинення діяльності.

Переглядів: 29