Обговорено перереєстрацію неприбуткових організацій

У зв’язку з прийняттям змін до законодавчих актів, а саме, з 16 липня 2016 року вступив в дію новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення з їх Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440, у керівників громадських організацій виникає багато запитань щодо внесення їх до Реєстру та подання податкової звітності за підсумками 2016 року. Отож, зважаючи на це, у Яворівському відділенні Городоцької ОДПІ обговорювали ці новації.

Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових організацій, вони стосуються не тільки громадських організацій, а й благодійних організацій, всіх асоціацій, творчих спілок, інших, які зареєстровані в Україні.

Відповідно до внесених змін  неприбутковим організаціям  дано термін до 1 січня 2017 року для приведення у відповідність до вимог Податкового Кодексу своїх установчих документів, а це саме статутів. Статут – документ, який регламентує право здійснення діяльності будь-якої неприбуткової організації. Тому до 31 грудня поточного року, у разі потреби,  всі вони  повинні внести зміни в свої установчі документи.

У відповідності до внесених змін,  було вилучено Статтю 157 з Податкового Кодексу України, яка регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Починаючи з 01.01.2015 року до Статті 133 Податкового Кодексу було додано певні пункти, в яких вказано, хто не є платником податку на прибуток. Громадські організації, або будь-яка  неприбуткова організація, не є платником податку на прибуток,  але за умови, якщо вона виконує  певні вимоги, а саме:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- і основне - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Зауважимо, перехідний період  триває до 1 січня 2017 року! Якщо організація не внесе зміни, то орган Державної фіскальної служби має право після 1 січня 2017 року виключити її з реєстру неприбуткових організацій.

Отже,  до 31 грудня 2016 року всі неприбуткові організації, мають право перечитати свої статути, подивитися на них і зробити висновки: чи вони відповідають вищезазначеним пунктам. Якщо не відповідають, то вони мають право внести туди зміни і провести відповідну перереєстрацію організації.

Ще одним, не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності.

Крім того, коли переглядаються статути на правила виконання норм Податкового кодексу, необхідно звернути увагу на пункти статутів, де прописана мета діяльності, ціль її або завдання, напрямки діяльності, і переглянути наскільки вона погоджується з джерелами фінансування організації, бо джерела фінансування – це доходи (прибутки). Доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності. І джерела фінансування повинні бути вказані, чітко регламентовані в кожному статуті неприбуткової організації.

У службі рекомендують громадським організаціям передивитися свої статути на відповідність того, які завдання або напрямки діяльності організація передбачає для своєї діяльності, особливо переглянути ті моменти, з чим працює організація, які проекти втілює. Отже, якщо якогось конкретного напрямку діяльності не передбачено в статуті, то може вважатися, що  здійснюється нестатутна діяльність і, відповідно, витрачаються доходи не на статутну діяльність, як того вимагає діючий Податковий Кодекс для неприбуткових організацій – не платників податку на прибуток.

Переглядів: 341