Для роботодавців

Наголошуємо!

Розмір заробітної плати не може бути меншим за мінімальний, що передбачено ст.8. Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік», а саме:

·         у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні;

·         у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Мінімальна заробітна плата ‑ це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 Кодексу законів про працю України).

        Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становить (ст.7 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»): з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні.

        Виплата заробітної плати працівникам здійснюється у першочерговому порядку. Всі інші платежі підприємство провадить після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

        Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть залежати від здійснення інших платежів та їх черговості (ст. 24 Закону України «Про оплату праці»).

        Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох  третин  тарифної  ставки  встановленого працівникові розряду (окладу) (ст.113 Кодексу законів про працю України).

        Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата  (ст. 115 Кодексу законів про працю України»).

Переглядів: 62