Порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» у 2017 році:

- продовжено порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам;

- встановлено максимальний розмір пенсійної виплати в розмірі 10740 грн.

Тимчасово у період з 01.01.2017 по 31.12.2017:

- працюючим пенсіонерам пенсії виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

- з 1 січня 2017 року 1870,5 грн.;

-з 1 травня 2017 року  1968 грн.;

- з грудня 2017 року 2059,5 грн.

- працюючим пенсіонерам, яким призначені пенсії за законами: «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у період їх роботи на посадах та на умовах, передбачених  цими законами, пенсії не виплачуються;

- працюючим пенсіонерам, пенсії яким призначені за законами: «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», у період їх роботи на інших посадах (не за спеціальними законами) – пенсії виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Обмеження у виплаті пенсій не застосовуються до інвалідів 1, 2 груп, інвалідів війни 3 групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п.1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  їм пенсія виплачується в повному обсязі незалежно від факту роботи і посад, які вони займають.

Пенсія в повному розмірі виплачується особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», яким призначені  пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» або за Законом України «Про державну  службу»,  та які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України, «Про прокуратуру», «Про судоустрій  і статус суддів».

Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам поширюється на пенсіонерів незалежно від часу призначення пенсій.

Виплата пенсії без обмеження  також проводиться працюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Виплата пенсій науковцям

Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах,  передбачених законами «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (85%  від  «страхової»).

В такому ж  порядку  проводиться виплата пенсії наукового працівника,  яка призначена  після набрання чинності Законом України  «Про заходи  щодо законодавчого  забезпечення  реформування пенсійної системи», тобто після 01.10.2011 року.

У період роботи на інших посадах,   виплачуються  в розмірі 85%  наукової пенсії,  але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утриманняне застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у:

- Міністерстві оборони України,

- Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,

- Міністерстві внутрішніх справ України,

- Національній поліції України,

- Апараті Ради національної безпеки і оборони України,

- Державній спеціальній службі транспорту,

- Службі безпеки України,

- Службі зовнішньої розвідки України,

- Державній прикордонній службі України,

- Управлінні державної охорони України,

- Державній пенітенціарній службі України,

- Державній службі України з надзвичайних ситуацій,

- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,

- Національній гвардії України,

- в органах військової прокуратури

- або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

- та до пенсій, щомісячного грошового утримання, що призначені  відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання  особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Переглядів: 741