Впровадження в освітній процес проекту «Вчимося жити разом»

Опорний заклад «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка»

продовжує впровадження нового та сучасного в освітній процес. Донести почуте та побачене на весняних канікулах до своїх колег –  основне завдання вчителів, які проходили курси тренерів у ЛОІППО в рамках проекту «Професійний розвиток педагогічного працівника».

 Під гаслом «Вчимося жити разом» у нашій  школі другого квітня проведено тренінг для педагогічного колективу, на якому ознайомлено вчителів із впровадженням в освітній процес проекту «Вчимося жити разом».

Необхідним елементом сучасної якісної освіти та ефективних профілактичних програм є розвиток громадянської компетентності учнів з точки зору формування громадянських цінностей, установок, ставлень. Українські діти особливо потребують цього через складну політичну, соціально-економічну, епідемічну, екологічну та демографічну ситуацію у країні.

Головною ознакою сучасного підходу до навчання є зосередження на потенціалі та позитиві. Ґрунтуючись на принципах особистісно зорієнтованого виховання, цей підхід дає змогу задовольняти базові потреби учнів у спілкуванні, емоційному контакті, повазі до особистості, самоповазі, дружбі, товариськості, належності до групи, набутті нових знань та вмінь для пізнання себе і світу, успіху, визнанні, творчій самореалізації.

Позитивна самооцінка, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху і гартування волі, аналіз проблем і ухвалення виважених рішень, критичне і творче мислення, вміння вчитись, ефективне спілкування, співчуття, розв’язання конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам тощо.

 В основі  методики  проекту «Вчимося жити разом» — повага до загальнолюдських цінностей і захист прав людини. Проект налаштовує на усвідомлення своїх прав і обов’язків, розуміння прав інших людей і повагу до них, виховує гідність, миролюбність, справедливість, колективізм, почуття відповідальності, впевненість у власних силах, толерантність (визнання того, що всі люди різні, але усі мають однакові права, і кожен має право на висловлення своєї думки, яку оточуючі зобов’язані поважати.

Навчання у проекті «Вчимося жити разом побудоване на формуванні життєвих навичок. Життєві навички - низка психологічних і соціальних компетентностей, які допомагають людині ладнати зі своїм внутрішнім світом і будувати продуктивні стосунки із довколишнім. Навчання життєвих навичок є необхідним елементом високоякісної освіти.  Людина, яка вправно володіє необхідними до вимог часу життєвими навичками - конкурентоспроможна на сучасному  ринку праці.

Дорослі повинні пам’ятати, що сьогодні соціальне оточення дитини є основним джерелом її розвитку. Інакше кажучи, все, чого навчиться дитина, мають дати їй люди, які її оточують.

Організатори дякують за активну і творчу співпрацю педагогічному  колективу під час тренінгу. Особлива подяка Гандзюк Л.І, Білоус О.М., Лозинському В.М., Самотеї Н.А., Ізбянській С. А., Острокостовій Л.В., які найбільш активно презентували роботу своїх команд.

Переглядів: 304