В Україні сьогодні ЗНО з хімії

Сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.

Інформуємо:

Тест ЗНО з хімії 2018 року складається із 60-х завдань, чотирьох видів:

40 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, завдання №1 - №40 - до кожного тестового завдання надано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

4 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №41 - №44 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

6 Завдань на встановлення правильної послідовності - до кожного завдання учасникам буде запропоновано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважатиметься виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.

Тест містить 6-ть завдань на встановлення правильної послідовності (від №45 до №50), які оцінюються в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 3 бали - якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №51 - №60 - абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правельне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестові бали.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з хімії може набрати 94 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.

Переглядів: 429