«Удосконалення професійної майстерності класних керівників за умов сучасної школи»

Ми живемо в час змін і реформування, які торкаються усіх галузей життя. Освіта однією з перших в Україні йде шляхом глобального реформування. Основна ідея нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентностей, школи цінностей, до якої входять знання, уміння та ставлення, засновані на цілісній платформі.

Реформу орієнтовано на те, щоб випускник школи став конкурентоспроможним, всебічно розвиненим, здатним до критичного мислення, який зможе змінювати навколишній світ і вчитися упродовж життя. Тому перед педагогами постають завдання опанувати нові підходи до організації освітнього процесу, використання інноваційних технологій, які б сприяли забезпеченню компетентісно спрямованого навчання на засадах системно-діяльнісного й особистісно зорієнтованого підходів, міжпредметної інтеграції, створення сприятливих умов до самостійного відкриття нового під керівництвом учителя.

13 березня 2018 року методист методичного кабінету Галина Каліцінська провела семінар-практикум для педагогів-організаторів ЗЗСО І-ІІ ступенів на тему «Удосконалення професійної майстерності педагогів-організаторів, класних керівників за умов сучасної школи". З метою сприяння професійному вдосконаленню педагогів-організаторів, допомоги їм усвідомити власні орієнтири професійної діяльності шляхом самовдосконалення було проведено вправу «Золота рибка», прийнято правила для комфортної та продуктивної роботи учасників заняття.

Під час обговорення педагоги роблять висновок про те, що елементами педагогічної майстерності є:
• широка професійна підготовленість, яка допомагає визначити педагогічну стратегію;
• знання дитячої психології;
• розуміння технології педагогічного впливу на особистість;
• організаторські вміння та навички;
• комунікативні здібності;
• емоційна стабільність — здатність керувати собою, зберігати контроль, незалежно від причин, які провокують емоційний зрив;
• гуманістичне спрямування, тобто вияв здатності бачити велике в малих справах;
• висока духовна культура учителя як людини та громадянина.

Педагоги-організатори активно опрацьовували питання теорії та практики впровадження Концепції „Нова українська школа”, знайомилися з особливостями, дискутували з тем: «Чому потрібно змінювати школу», «Ключові компетентності сучасної школи», «Вмотивований вчитель», «Педагогіка партнерства»; слухали відеовиступи міністра освіти Лілії Гриневич.

Використовуючи метод «Ланцюжок» учасники семінару з’ясували, яким має бути класний керівник у сучасній школі, склали проект «Сучасний класний керівник». Педагоги продемонстрували 3 проекти: вчительський, учнівський, батьківський.

Об’єднавши ці проекти, отримали шкільний проект «Яким має бути класний керівник у сучасній школі». Цікавою була гра-руханка «Друкарська машина», від злагоджених дій усіх залежить правильність і грамотність «надрукованого тексту». Педагоги придумували й «друкували» фразу, яка б лаконічно охарактеризувала їхні взаємини з учнями; навчалися висловлювати власну думку та прагнули бути почутими іншими членами кола, виконуючи вправу «Коло прийняття рішень».

Нікого не залишила байдужим вправа «П'ять кроків до дитячих сердець», під час якої педагоги визначали правила, які має засвоїти класний керівник, щоб досягти успіху й отримати задоволення від своєї роботи. А релаксація «Я — весняне сонце!» під музику В.А.Моцарта «Душа» додала гарного настрою кожному учаснику семінару-практикуму. Насичені новими знаннями, цікавими ідеями та позитивними емоціями, педагоги втілюватимуть концепцію нової української школи в життя!

Переглядів: 248