Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору

20 грудня 2017 року на запит адміністрації Немирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів методистом методичного кабінету Оксаною Майхер проведено тренінг для педагогічних працівників школи з теми «Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору». Під час заняття педагоги тлумачили основні поняття компетентнісного підходу, знайомилися з рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради Європи щодо ключових компетентностей ціложиттєвої освіти та ключовими компетентностями, визначеними Концепцією Нової української школи, розглядали «канву» розвитку учня: ключові компетентності і наскрізні вміння. Працюючи в групах, учасники тренінгу обмінювалися думками щодо того, яким є їхній компетентнісно орієнтований урок та дискутували, яким йому бути; шукали вихід з проблемних, нестандартних ситуацій; більше дізналися про інтерактивні методики навчання, стратегії критичного мислення, які є одними з найкращих, наявних на сьогодні, інструментаріїв з формування ключових компетентностей особистості учня.

Переорієнтація освітнього процесу з площини накопичення знань, умінь і навичок у площину здатності практично діяти, творчо застосовувати у різних ситуаціях набуті знання, тобто набувати ключових та предметних компетентностей,  чи не найактуальніша проблеми, яка постає перед педагогічними працівниками на сьогоднішньому етапі реформування освітньої галузі. Вчасно надати реальну інформаційно-методичну допомогу, показати переваги використання діяльнісних прийомів, технік роботи, представити алгоритм їх  проведення, дати змогу отримати досвід інтерактивної взаємодії і цим спонукати цінувати професійне вдосконалення – це те, над чим постійно працює методична служба району в контексті компетентнісної освіти. З цією метою проводяться семінари-практикуми, квести, тренінги. Консолідація ж зусиль методичної служби та адміністрацій освітніх закладів надає ще більших можливостей у формуванні інтегративної якості особистості педагога бути конкурентоздатним, професійно компетентним, мобільним, тобто здатним до саморозвитку і модернізації власної діяльності.

Переглядів: 1 049