Розпочата вступна компанія до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих військових навчальних закладів.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ. На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військово- морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом. Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньо- кваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки. Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу – 5…5,5 років.
До ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають встановленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування: - особи з числа цивільної молоді, випускники військових (військово- морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; - військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту, та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років; - військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та не мають військових звань офіцерського складу у разі зарахування їх на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку на посади осіб сержантського та старшинського складу, віком до 30 років. До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент – курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування: - цивільна молодь, випускники військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою віком до 21 року; - військовозобов’язані та резервісти віком до 23 років. До ВВНЗ (ВНП ЗВО) на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” за “цивільними” спеціальностями підготовки за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення приймаються: 5 - військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили в Збройних Силах України не менше одного строку контракту; - військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій). Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України. Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО). Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України. ВВНЗ (ВНП ЗВО) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського складу тактичного рівня

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79. Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05. Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua Веб-сайт www.hups.mil.gov.ua);
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32. Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54. Електронна пошта: nv@asv.gov.ua Веб-сайт www.asv.gov.ua);
Військова академія (м. Одеса) (65009, м. Одеса-9, вул. Фонтанська дорога, 10. Тел.: +380(482) 63-76-60 (приймальна комісія). Тел.: +380(482) 63-05-60 (черговий). Електронна пошта: vaodesa@ukr.net Веб-сайт: www.vaodesa.org.ua);
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1. Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія); Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). Електронна пошта: vitivstup@ukr.net Веб-сайт: www//viti.edu.ua);
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (10004, м. Житомир, проспект Миру, 22. Тел.: (0412)25-03-60, (0412)25-04-91, (067)450-25-57 (приймальна комісія); (0412) 25-04-91, (067) 332-63-79 (черговий інституту). Електронна пошта: pk@zvir.zt.ua Веб-сайт: www.zvir.zt.ua);
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (03189, м. Київ-89, вул. Ломоносова 81, Тел.: (044) 521-35-29 (приймальна комісія); (044) 521-32-89 (черговий інституту). Електронна пошта: viknu@univ.kiev.ua abiturienr_viknu@ukr.net (для вступників) Веб-сайт: http://mil.univ.kiev.ua);
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192. Тел.: (057) 372-61-67; (057) 372-40-12; (093) 792-03-43; (050) 846-56-75 (приймальна комісія). Електронна пошта: n_ch_fvp@ukr.net, a-xitv@hups.dod.ua або vitv_ntu_kpi@ukr.net Веб-сайт: web.kpi.kharkov.ua/military);
Інститут військово-морських сил Національного університету “Одеська морська академія” (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,8 Тел.: (048) 733-36-33 (приймальна комісія); (048) 733-02-00, (048) 770-46-21 (черговий інституту). Електронна пошта: priyom@onma.edu.ua Веб-сайт: www.onma.edu.ua та www.facebook.com/onma.navy);
Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4 Тел. (057)704-90-59 (приймальна комісія); (057) 704-90-64 (черговий факультету). Електронна пошта: vuf@nulau.edu.ua Веб-сайт: www.nlu.edu.ua);
Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (76018, м. Івано-Франківськ-18, вул. Є.Коновальця, 72 а Тел. (0342) 50-25-06, (095) 614-27-00 (приймальна комісія); (0342) 50-25-06 (черговий). Електронна пошта: pk.kvp.nung@gmail.com, 1963kvp@ukr.net Веб-сайт: www.nung.edu.ua);
Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ 03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1 Тел.: (073) 303-33-77 (приймальна комісія); (044) 249-09-67, (044) 451-48-74 (черговий). Електронна пошта: kvp.nau@gmail.com Веб-сайт: http://kvp.nau.edu.ua);
Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15 Тел.: (0482) 32-67-57, 32-67-64 . Електронна пошта: synop@ogmi.farlep.odessa.ua Веб-сайт: www.ogmi.farlep.odessa.ua);
Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 18-А Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08 (приймальна комісія); (044) 527-89-89 (черговий кафедри). Електронна пошта: kvp_nubip@ukr.net/ Веб-сайт: https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra).

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу

Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79. Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05. Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua Веб-сайт www. hups.mil.gov.ua);
Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного (79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32. Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54. Електронна пошта: nvkss_asv@ukr.net Веб-сайтwww.asv.gov.ua);
Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1. Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія); Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). Електронна пошта: vitivstup@ukr.net Веб-сайт: www//viti.edu.ua);
Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія” (65011, м. Одеса-11, вул. Успенська, 28. Тел.: (048) 732-16-60, (048) 734-21-32; Тел. / Факс (черговий інституту). Електронна пошта: vvp_mktf@ua.fm Веб-сайт: http://vvp-mktf.od.ua/);

Переглядів: 566