На Яворівщині триває весняна призовна кампанія

1 березня 2018 року набрав чинності п.1 ст. 3 Указу Президента України від 15.02.2018 №33 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року.

Черговий призов на строкову військову службу почався 1 квітня і проводиться до кінця травня 2018 р.

Призов строковиків проводиться з метою забезпечення підготовки військово-навченого резерву Збройних Сил. Новобранці проходитимуть військову службу виключно у пунктах постійної дислокації військових частин. Ігор Тищук наголосив: до проведення АТО на території Донецької та Луганської областей солдати строкової служби не залучаються.

Кого призвуть і де служитимуть солдати-строковики?

Для проходження строкової військової служби юнаків направлятимуть до Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії, Державної прикордонної служби України,  яка поновила призов строковиків, та Державної служби спеціального транспорту України.

Планове завдання наразі не визначено, але, як очікується, воно буде орієнтовно удвічі більшим, ніж минулоріч. До речі, упродовж 2017 року близько ста юнаків з Тячівщини пішли на строкову службу до Збройних Сил України, і план щодо призову було  виконано на сто відсотків.
Крім того, Законом України введено в дію Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. Робота в цьому напрямку розпочалася. І вже протягом місяця проводиться  занесення у базу даних військовозобов’язаних і призовників, які стоять на обліку як у Тячівському районі, так і в Україні загалом.  До речі, на Тячівщині близько 2,5 тисяч громадян підлягають призову.

У ході весняної призовної кампанії основний акцент буде зосереджено на ретельному вивченні особистих якостей призовників (їх ділові, морально-психологічні якості, стан здоров’я, фізичний розвиток, освітня і спеціальна підготовка та сімейний стан).

У Тячівському РВК обіцяють максимально сприяти призовникам, які мають особисте бажання проходити військову службу у підрозділах Нацгвардії, Держприкордонслужби або силах спеціальних операцій тощо.

Для комплектування військ не направляються призовники, які не мають базової загальної середньої освіти, мають низькі морально-ділові якості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживали алкоголем чи вживали наркотичні речовин та у яких під час призову виявлено захворювання згідно з Переліком статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають придатність до військової служби Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Варто зауважити, що призовник, не придатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час та як військовозобов’язаний (після досягнення 27-річного віку).

Призов молодого поповнення для комплектування ЗС України сплановано провести через навчальні центри для отримання ними дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Те ж стосується і новобранців Держприкордонслужби. А призовники, які служитимуть у Нацгвардії, необхідну підготовку проходять безпосередньо у військових частинах.

Після навчання призовники повертаються до військових частин. Термін проходження військової строкової служби – 1,5 року, а для призовників із вищою освітою – 1 рік.

Що робити, якщо прийшла повістка?

У найближчий час призовникам будуть надходити повістки райвійськкомату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії. Громадяни, яким вони надійшли, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадянин призовного віку зобов’язаний з’явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (з 1 березня 2018 року).

Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Громадяни, яким виповнилося 18-20 років, також зобов’язані з’явитись на районну призовну комісію, пройти медкомісію для визначення придатності до служби в армії. Якщо юнак придатний – йому автоматично надається відстрочка від призову до досягнення 20-річного віку.

Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в 7-денний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають переведення на роботу в іншу місцевість, переїзд на нове місце проживання, прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання, направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Разом з тим, закон чітко визначає, що при зміні стану здоров’я протягом трьох діб призовник зобов’язаний повідомити про це комісію.

Яка відповідальність за ухилення від військового обов’язку?

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання до РВК відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

До речі, наразі відмова від отримання повістки, якщо вона зафіксована відповідним актом уповноважених посадових осіб, законом кваліфікується як  умисне ухилення від проходження призову на строкову військову службу.

Адміністративна відповідальність наступає за порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади. Неявка за повісткою, коли призовник призначений до складу команди для відправки у війська карається Кримінальним кодексом України.

До речі, протягом минулого року на Тячівщині було порушено 17 кримінальних проваджень за ухилення від військового обов’язку.
Як зазначив районний військком Ігор Тищук, на розгляд до Верховної Ради України подано законопроект щодо змін до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», де буде значно посилено положення про адміністративну відповідальність за ухилення від військового обов’язку.

Як здійснюється медичний огляд призовників?

Медогляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби залучаються лікарі інших спеціальностей.

Якщо призовник скаржиться на стан здоров’я, але підтверджуючих документів немає, – його направляють на додаткове медичне обстеження в районну, а якщо необхідно – в обласну лікарню. На проведення кожного етапу обстеження надається не більше 10 діб.

Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову картку призовника і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

Які категорії громадян мають право на відстрочку та не підлягають призову?

Призову на строкову службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії отримають відстрочки:

за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, мають дитину до 3-х років, двох і більше дітей, вагітну дружину);
за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);
для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та професійно-технічних – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);
для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову. Це ті, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби; виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів); батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; були засуджені до позбавлення (обмеження) волі; після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату. Це письмова заява призовника; довідка про склад сім’ї (форма-3); копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей; документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи; медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

На які соціальні гарантії може розраховувати призовник?

Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2018 році це – 3,5 тис. гривень);
військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу  згідно зі встановленими нормами;
їм виплачується щомісяця 154-245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби;
при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів (від 1232 до 1960 грн. залежно від в/звання і посади), для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 12 окладів (від 1848 до 2940 грн.);
їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад);
час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;
після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:
середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.

Переглядів: 394