Як створити громадську організацію

Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, що гарантується Конституцією і законодавством України. Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

1. Що таке громадське об'єднання і громадська організація

Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами якого є фізичні особи, що об'єдналися для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація (засновниками та членами можуть бути виключно фізичні особи) або громадська спілка (засновниками якої є юридичні особи, а членами можуть бути юридичні та фізичні особи). Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким об'єднанням, основною метою якого не є отримання прибутку.

Громадські об'єднання (ГО) утворюються і діють на наступних принципах:

1. добровільності;
2. самоврядування (невтручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування в діяльність ГО);
3. вільного вибору території діяльності;
4. рівності перед законом;
5. відсутність майнового інтересу їх членів/учасників;
6. прозорості, відкритості та публічності (вільний доступ до інформації про діяльність).

2. Які громадські об'єднання не можна створювати

Забороняються створення і діяльність громадських об'єднань, цілі або дії яких спрямовані на:

 • ліквідацію незалежності України;
 • зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
 • порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
 • підрив її безпеки;
 • незаконне захоплення державної влади;
 • пропаганду війни, насильства;
 • розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 • посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 • пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Увага! Інші обмеження права на свободу об'єднання, в тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

3. Як зареєструвати громадську організацію

Документи для державної реєстрації можна подавати в паперовій або електронній формі.

Подати документи на реєстрацію громадського об'єднання в електронній формі можна через портал електронних послуг igov.org.ua. Також на порталі можна отримати онлайн-консультацію з питань державної реєстрації громадського об'єднання зі статусом юридичної особи. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов'язковим накладенням електронного цифрового підпису заявника.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням в територіальні органи Міністерства юстиції України. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспорт іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Якщо документи подаються офіційним представником, то додатково подається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія ) документа, який підтверджує його повноваження.

Вимоги до документів, які подаються для реєстрації:

1. документи повинні бути викладені українською мовою. Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути переведений на українську мову з підтвердженням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
2. текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні і арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають можливості однозначно тлумачити їх зміст;
4. документи в електронній формі повинні бути оформлені відповідно до вимог, визначених законодавством;
5. заяву про державну реєстрацію підписується заявником. Якщо воно подається поштою, справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
6. рішення уповноваженого органу управління громадської організації повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
7. рішення про припинення діяльності повинно містити відомості про персональний склад комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через вої релігійні переконання відмовилися від ІПН), про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог;
8. установчий документ громадської організації, статут (положення) повинен містити відомості, передбачені законодавством, і відповідати законодавству;
9. установчий документ викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується засновниками, уповноваженими особами або головою і секретарем загальних зборів;
10. внесення змін в установчий документ, статут (положення) громадської організації, яка не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
11. документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація або проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку;
12. зображення і опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом;
13. якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, згідно із законодавством залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, які їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

4. Які документи потрібні для реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи

Для реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи подаються:

1. заява "Про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" ( затверджена форма наведена тут).
2. заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, і / або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими згідно із законодавством, – за бажанням заявника;
3. документ, який підтверджує створення громадської організації;
4. відомості про керівні органи громадської організації (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
5. установчий документ;
6. реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;
7. документ про сплату адміністративного збору (0,1 мінімальної заробітної плати). Якщо реєстрація здійснюється на підставі документів, поданих в електронній формі, то сума адміністративного збору становить 75 відсотків від стандартного адміністративного збору за державну реєстрацію. Детально про суми арбітражного збору можна прочитати тут.

Подати документи на реєстрацію громадського об'єднання в електронній формі можна через портал електронних послуг igov.org.ua. Також на порталі можна отримати онлайн-консультацію з питань державної реєстрації громадського об'єднання зі статусом юридичної особи.

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів, подаються такі документи:

1. заяву про державну реєстрацію змін;
2. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління громадської організації про зміни, які вносяться до Єдиного державного реєстру;
3. реєстр осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління;
4. документ, який підтверджує правомочність прийняття рішення згідно зі статутом громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
5. відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) – в разі внесення змін до складу керівних органів;
6. документ про сплату адміністративного збору (0,1 мінімальної заробітної плати). Якщо реєстрація здійснюється на підставі документів, поданих в електронній формі, то сума адміністративного збору становить 75 відсотків від стандартного адміністративного збору за державну реєстрацію. Детально про суми арбітражного збору можна прочитати тут.
7. Установчий документ юридичної особи в новій редакції – якщо зміни вносяться в установчий документ;
8. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління про вихід зі складу засновників (учасників) та / або заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально посвідчена, та / або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, або судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутнім – якщо зміни, пов'язані зі складом засновників (учасників) юридичної особи;
9. заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, і / або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими згідно із законодавством, – за бажанням заявника в разі внесення змін, які впливають на систему його оподаткування.

5. Які документи потрібні для реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи

Для реєстрації громадської організації, яка не має статусу юридичної особи, подаються:

1. заява про державну реєстрацію громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи;
2. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення про утворення громадської організації;
3. відомості про засновників громадської організації (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності));
4. відомості про особу (осіб), уповноважених представляти громадську організацію (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку).

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію без статусу юридичнї особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються:

1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадську організацію без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
2. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об'єднання про зміни, які вносяться до Єдиного державного реєстру.

Для державної реєстрації припинення діяльності громадської організації без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління громадської організації про її саморозпуск.

УВАГА! За державну реєстрацію змін до відомостей про громадську організацію, що не має статусу юридичної особи, адміністративний збір не стягується.

6.Вимоги до засновників і членів громадської організації

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Число засновників не може бути менше, ніж дві особи.

Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років.

Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства.

У діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени (трудові колективи підприємств, установ і організацій всіх форм власності).

7. Як заснувати громадську організацію

Утворення громадської організації здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадської організації повинен містити:

1. дату і місце проведення установчих зборів;
2. відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах;
3. рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
4. рішення про визначення найменування та, при необхідності, скороченого найменування громадської організації;
5. рішення про затвердження статуту громадської організації;
6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого статуту;
7. якщо громадська організація має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи: рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської організації;
8. якщо громадська організація має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи: рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

В протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення щодо утворення та / або діяльності громадської організації.

Примітки

1. Особа може бути:a. обрано керівником;
b. обрано до складу керівного органу громадської організації;
c. визначено особою, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій;
d. визначено особою, уповноваженою представляти громадську організацію тільки при наявності його особистої згоди.2. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
3. Громадська організація підлягає державної реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
4. Дії від імені незареєстрованої громадської організації, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються.
5. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадської організації є реєстр фізичних осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості: прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
6. Громадська організація повідомляє про внесення змін до статуту громадської організації, зміни в складі керівних органів громадської організації, зміні особи (осіб), уповноваженої представляти громадську організацію, зміну місцезнаходження громадської організації протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

УВАГА! Якщо протягом 60 днів з дня утворення організація не надала документи для реєстрації, вона вважається не утвореною.

Громадська організація може мати всеукраїнський статус, який має бути зареєстрований, при наявності відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України. Відомості про всеукраїнський статус громадської організації щорічно перевіряє уповноважений орган з питань реєстрації.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

8. Терміни та вартість реєстрації

Громадську організацію необхідно зареєструвати протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Розгляд документів і реєстрація проводяться протягом трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Реєстрація символіки громадської організації здійснюється протягом 20 робочих днів з дати подання документів.

Державна реєстрація може проводитися в скорочені терміни. Наприклад, для зміни відомостей про громадську організацію протягом:

 • шести годин після надходження документів – адміністративний збір визначається в подвійному розмірі від 0,1 мінімальної заробітної плати;
 • протягом двох годин після надходження документів – адміністративний збір визначається в п'ятикратному розмірі від 0,1 мінімальної заробітної плати.

Плата за реєстрацію в скорочені терміни розраховується від мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, і округляється до найближчих 10 грн.

9. Як назвати громадську організацію і зареєструвати символіку

Найменування громадської організації складається з двох частин:

a. загальної назви ("Громадська організація");
b. власної назви, що визначається рішенням установчих зборів.

При необхідності може бути одночасно визначено і скорочена назва. Власна назва громадської організації не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.

УВАГА! Найменування громадської організації викладається державною мовою. Додатково громадська організація може визначити свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Власна назва громадської організації не може містити:

1. найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
2. власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку;
3. інші позначення, використання яких обмежено законом;
4. слова "державний", "комунальний" та похідні від них;
5. історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України [5].

УВАГА! Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадської організації може використовуватися тільки за згодою відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Власна назва громадської організації може містити:

1. інформацію про статус громадської організації ( "дитяча", "молодіжна", "всеукраїнська") та/або про її вид ( "екологічна", "правозахисна" тощо);
2. ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку.

Громадська організація зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), що підлягають реєстрації. Символіка не повинна відтворювати державні символи України або інших держав, державних органів або органів місцевого самоврядування, а також інші символи і знаки, використання яких обмежено законом.

УВАГА! Громадська організація має право на використання свого найменування та символіки з моменту реєстрації. Забороняється використання найменування та символіки громадської організації без згоди самої громадської організації в цілях, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання.

Документи, які подаються для державної реєстрації символіки:

1. заяву про державну реєстрацію символіки;
2. копія установчого документа;
3. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;
4. зображення символіки (прапора і / або емблеми) в паперовій та електронній формі (у вигляді графічного файлу в форматі .jpg (.gif, .tif), вписане в квадрат розміром 8 х 8 см);
5. опис символіки в паперовій та електронній формі. Опис символіки повинно містити інформацію про колір, масштаби і пропорції елементів символіки і відповідати його зображенню. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського формування.

Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

1. заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
2. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;
3. зображення прапора і / або емблеми в паперовій та електронній формі (у вигляді графічного файлу в форматі .jpg (.gif, .tif), вписане в квадрат розміром 8 х 8 см);
4. опис символіки в паперовій та електронній формі. Опис символіки повинно містити інформацію про колір, масштаби і пропорції елементів символіки і відповідати його зображенню. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського формування.

Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки.

За реєстрацію символіки встановлені такі розміри адміністративного збору:

 • для всеукраїнських і місцевих організацій – чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
 • для міжнародних – два неоподатковувані мінімуми доходів громадян і 100 доларів США або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на момент оплати;
 • для структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні – 200 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на момент оплати.

10. Вимоги до статуту громадської організації

Статут громадської організації повинен містити наступну інформацію:

1. найменування громадської організації та скорочене найменування (за наявності);
2. мета (цілі) та напрями її діяльності,
3. порядок отримання і припинення членства (участі) в громадській організації, права і обов'язки її членів (учасників);
4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадську організацію, та її заміни (для громадських організацій, які не мають статусу юридичної особи);
5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадської організації, в тому числі способи використання засобів зв'язку;
6. порядок звітності керівних органів громадської організації перед його членами (учасниками);
7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації і розгляду скарг;
8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації,
9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації (для громадських об'єднань зі статусом юридичної особи);
10. порядок внесення змін до статуту;
11. порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадської організації, а також про використання її коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску (для громадської організації зі статусом юридичної особи).

У статуті громадської організації можуть бути передбачені додаткові положення щодо створення, діяльності, розпуску або реорганізації громадської організації, що не суперечать законодавству України.

11. Як створити відокремлені підрозділи громадської організації

Громадська організація зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які створюються за рішенням керівного органу громадської організації відповідно до статуту і можуть мати або не мати статус юридичної особи.

Відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадської організації. Положення про відокремлений підрозділ містить:

 • найменування відокремленого підрозділу;
 • назва керівних і, при необхідності, контролюючих органів;
 • порядок обрання (призначення);
 • термін повноважень;
 • перелік повноважень керівних та, при необхідності, контролюючих органів.

Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи.

УВАГА! Положення про відокремлений підрозділ громадської організації не може суперечити законам та статуту громадської організації.

12. Права громадських організацій

Громадська організація має право:

1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої цілі;
2. звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. Через портал igov.org.ua можна подати: звернення до голови районної державної адміністрації (РДА) (посилання),звернення до голови обласної державної адміністрації (ОДА) (посилання), звернення до мера (посилання), звернення до голови районної ради (посилання), звернення до народного депутата (посилання);
3. отримувати в порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Через портал igov.org.ua можна запросити: видачу архівних довідок, копій, виписок (посилання); видачу копій, виписок з розпоряджень міського (селищного, районного) голови, рішень, прийнятих міською (селищною, районною) радою та виконавчим комітетом (посилання); видачу копій, виписок з розпоряджень голови районної державної адміністрації (РДА) (посилання);
4. брати участь в розробці проектів нормативно-правових актів;
5. проводити мирні зібрання. Проінформувати про проведення зборів, мітингів, походів або демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів можна через портал igov.org.ua (посилання);
6. здійснювати інші права, не заборонені законом.

Громадська організація зі статусом юридичної особи має право:

1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2. здійснювати підприємницьку діяльність, якщо це передбачено статутом громадської організації;
3. засновувати засоби масової інформації;
4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;
5. брати участь в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, утворених органами державної влади або місцевого самоврядування, для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

13. Обов'язки громадських організацій

Громадські організації зобов'язані:

1. зберігати правовстановлюючі та інші документи, що містять інформацію про діяльність, яка здійснювалася відповідно цілям і завданням;
2. зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) громадської організації, а також надавати її державному реєстратору при необхідності;
3. вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством;
4. готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат, здійснювати заходи щодо їх контролю;
5. забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п'яти років усіх необхідних облікових документів по внутрішнім і міжнародним операціям;
6. якщо громадська організація зі статусом юридичної особи мають фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів, то вони зобов'язані подавати і оприлюднити звіти про цільове використання цих коштів.

14. Власність громадських організацій

Громадські організації зі статусом юридичної особи має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке:

 • передано його членами (учасниками) або державою;
 • отримано як членські внески;
 • пожертвувано громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
 • придбано в результаті підприємницької діяльності організації;
 • придбано в результаті підприємницької діяльності створених громадською організацією юридичних осіб (організацій, підприємств);
 • придбано за рахунок власних коштів, тимчасово наданих в користування (крім розпорядження) або на інших підставах, не заборонених законом.

У разі реорганізації громадської організації її майно, активи і пасиви передаються правонаступнику.

У разі розпуску громадської організації майно і грошові кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням громадської організації на статутні чи благодійні цілі іншому (або декільком) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – спрямовуються до державного або місцевого бюджету.

15. Види стягнення щодо громадської організації

За порушення законодавства до громадської організації можуть бути застосовані такі стягнення:

1. Попередження (орган реєстрації виносить письмове попередження про вчинення правопорушення громадською організцією).
2. Штраф (в разі грубих або систематичних правопорушень на підставі подання органу реєстрації або прокурора на громадську організацію може бути накладений штраф у судовому порядку).
3. Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності (з метою припинення незаконної діяльності громадської організації на підставі подання органу реєстрації або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності на строк до трьох місяців). Тимчасова заборона може встановлюватися на проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо), здійснення видавничої діяльності, проведення банківських операцій, операцій з матеріальними цінностями тощо.
4. Примусовий розпуск (ліквідація). На підставі подання органу реєстрації або прокурора рішенням суду громадська організація примусово розпускається (ліквідується).

УВАГА! За поданням органу, який звертався до суду щодо тимчасової заборони окремих видів або всієї діяльності громадської організації, суд може продовжити термін тимчасової заборони. При цьому загальний термін тимчасової заборони не повинен перевищувати шести місяців. Після усунення причин, які стали підставою для тимчасової заборони, на підставі клопотання громадської організації її діяльність може бути відновлена судом в повному обсязі.

16. Припинення діяльності громадських організацій

Припинення діяльності громадських організацій здійснюється:

 • за рішенням громадської організації, прийнятому вищим органом управління, в визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації (добровільне припинення діяльності). При саморозпуску громадською організацією створюється ліквідаційна комісія або доручається керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення заходів з припинення діяльності громадської організації як юридичної особи, а також прийняття рішення щодо використання грошей і майна громадської організації після її ліквідації;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск). Громадська організація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації. При прийнятті рішення про заборону громадської організації її майно, грошові кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

УВАГА! Якщо вартості майна громадської організації зі статусом юридичної особи недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої громадської організації.

Переглядів: 231