16 липня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет України

Прийнята ВР УРСР 16 липня 1990 року як державно-правовий акт, покликаний гарантувати національні інтереси народу України.

Державний суверенітет визначався як верховенство, самостійність, повнота і неподільність республіканської влади в межах території УРСР, незалежність і рівноправність у міжнародних зносинах. Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною. ВР УРСР постановляла, що віднині від імені народу України може виступати тільки вона.

Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни. В ній ішлося про те, що УРСР має створити власні банки, включно із зовнішньо-економічними, а також самостійно формувати цінову, фінансову, митну та податкову системи, свій державний бюджет та контролювати використання його коштів, а в разі потреби запровадити власну грошову одиницю. Говорилося також про проблеми екологічної безпеки. Проголошувалося право на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Українська держава перебрала право самостійно визначати порядок проходження військ. служби громадянами республіки.

Було задекларовано намір України в майбутньому стати нейтральною д-вою, яка не братиме участі у військ. блоках і дотримуватиметься трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Водночас проголошувалося, що УРСР у повному обсязі відновлює свій міжнародний статус, а отже, є повноправним учасником міжнародних відносин, безпосередньо бере участь у загально-європейському процесі та європейських структурах.

У декларації визнавався обов'язок державної органів влади забезпечувати національно-культурне відродження українського народу, запровадження та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Україна зарезервувала за собою право на повернення у власність її народу національно-культурні та історичні цінностей, які тимчасово знаходяться за її межами.

Крім того, усім національним групам, які проживали на території України, гарантувалося право на вільний національно-культурний розвиток.

Декларація започаткувала процес новітнього державотворення в Україні, створила правові передумови для ухвалення 24 серп. 1991 Акта проголошення незалежності України.

Переглядів: 486