Щорічний конкурс „Кращий державний службовець”

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та наказу Нацдержслужби від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»:

                                                                    ПОРЯДОК

                                                проведення щорічного конкурсу

«Кращий державний службовець»
Яворівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Яворівської районної державної адміністрації (надалі - Конкурс) між державними службовцями Яворівської районної державної адміністрації (надалі – райдержадміністрація).
 2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.
 3. Основними завданнями Конкурсу є:
 • виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;
 • удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;
 • створення умов для кар’єрного зростання державних службовців;
 • залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;
 • сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;
 • вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;
 • виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.
 1. Конкурс проводиться щорічно з 1 березня до 30 квітня.
 2. Конкурс проводиться серед державних службовців райдержадміністрації в номінаціях:
 • «Кращий керівник» (можуть брати участь державні службовці категорії «Б»);
 • «Кращий спеціаліст» (можуть брати участь державні службовці категорії «В»).
 1. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.
 2. Для проведення Конкурсу створюються Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Яворівської районної державної адміністрації (надалі - Організаційний комітет).
 3. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п’ятибальною шкалою.
 4. Результати Конкурсу оформляють протоколом, який підписує голова та члени Організаційного комітету.
 5. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до категорій «Б» та «В» посад державної служби і мають стаж:

у номінації «Кращий керівник» - загальний стаж державної служби не менше трьох років, з них на керівних посадах не менше як один рік;

у номінації «Кращий спеціаліст» - загальний стаж державної служби не менше як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

 1. Відбір державних службовців для участі в Конкурсі здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації «Кращий керівник» - рівень професійної компетентності, якості лідера; здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі; комунікабельність, використання сучасних методів управління; ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу; рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами; оцінка роботи керівника споживачами послуг; роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу; ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації «Кращий спеціаліст» - рівень професійної компетентності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп’ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (райдержадміністрації), роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу (райдержадміністрації), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

 1. Для участі в першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заяву про участь;

копію особової картки встановленого зразка;

подання безпосереднього керівника державного службовця;

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

 1. Організаційний комітет з проведення Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у Конкурсі, яке оформляють протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.
 2. За умовами Конкурсу передбачається:

14.1. Проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця;

14.2. Виконання практичних завдань;

14.3. Складення ділового документа;

14.4. Володіння персональним комп’ютером.

 1. Після проведення Конкурсу Організаційний комітет шляхом простого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями в кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

 1. Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та цінним подарунком.
 2. Лауреати Конкурсу в кожній номінації нагороджуються:

за друге місце - дипломом лауреата та цінним подарунком;

за третє та четверте місця – Почесними грамотами райдержадміністрації та цінними подарунками.

 1. Переможці та лауреати Конкурсу:

- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом  до  Національної академії державного управління при Президентові України,  її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», галузі знань «Управління та адміністрування»;

- рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном.

 1. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, виділених на утримання районної державної адміністрації.
 2. Результати Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації.
 3. Переможці Конкурсу за поданням Організаційного комітету беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилають до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях.

Переглядів: 710