Реалізації молодіжної політики на 2020

На виконання листа Мінмолодьспорту від 04.03.2019 № 1570/3.3 з метою формування календарного плану заходів з реалізації молодіжної політики на 2020 рік, просимо подати у департамент до 28 березня 2019 року пропозиції щодо проведення міжнародних і всеукраїнських заходів з питань молоді.

Заходи повинні відповідати пріоритетним завданням, визначеним Державною цільовою програмою «Молодь України» на 2016-2020 роки.

Пропозиції необхідно сформувати у вигляді анкети (додається) разом із орієнтовним порядком проведення заходу та деталізованим кошторисом витрат, оформленим відповідно до наказу Мінмолодьспорту №808 від 03.03.16 «Про затвердження порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері».

АНКЕТА ЗАХОДУ

 

 1. Назва заходу,
 2. Мета та короткий зміст заходу.
 3. Термін виконання заходу (дата/и, місяць, рік).
 4. Місце проведення заходу.
 5. Найменування завдання, відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої 18 року лютого 2016 №148.
 6. Напрям заходу (освітня, інформаційна, культурологічна, експертно-аналітичні, міжнародне співробітництво).
 7. Координати і контакти особи, відповідальної за реалізацію заходу (телефон (робочий, мобільний), e-mail, адреса, сайт організації, сторінка у
 8. Цільова аудиторія заходу, запланована кількість учасників заходу і чисельність у попередні роки.
 9. Кількість залучених областей України та інших країн (якщо захід міжнародний).
 10. Обсяг витрат для проведення заходу та (із зазначенням на які видатки планують кошти із державного бюджету, кількісних та якісних показників)
 11. Актуальність заходу (яким чином захід вирішить конкретні питання, актуальність для молоді), обгрунтування конкретних результатів проведення заходу (із заначенням якісних та кількісних показників)
 12. Перелік громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства, які традиційно залучаються до проведення заходів.
 13. Кількість залучених волонтерів (подається за останні два роки та скільки планується залучити у цьому році).
 14. Головний партнер, перелік традиційних партнерів та спонсорів заходу.
 15. Інформаційна підтримка заходу у центральних ЗМІ у попередні роки (медіа план на 2020 рік).
 16. Яким чином кошти з державного бюджету допоможуть зробити захід успішним, зокрема самоокупним упродовж наступних 2-3 роки.

 

Переглядів: 117