ООН оголошує грант для підвищення потенціалу місцевих громадських організацій

Програма ООН із відновлення та розбудови миру оголошує грантовий конкурс для посилення потенціалу місцевих громадських організацій та та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях. Дедлайн - 5 січня 2021 року.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Донецької та Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2021_2_AJ: «Підвищення потенціалу місцевих громадських організацій та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях»

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції, Швейцарії та королівства Нідерландів.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;
 • здійснювати свою діяльність на підконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей (мають бути наведені приклади проєктів, реалізованих в Донецькій та Луганській областях);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 5 років відповідно до тематики конкурсу (у сфері верховенства права та доступу до правосуддя);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст / бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища юридична (або інша тематично пов’язана) освіта керівника проєкту, вища юридична (або інша тематично пов’язана) освіта членів проєктної команди (ця вимога стосується осіб, відповідальних за безпосереднє втілення проєкту);
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • досвід роботи у сфері права (або іншій тематично пов’язаній сфері – для керівника проєкту):

ü  Для керівника проєкту – не менше 5 років;

ü  Для членів проєктної команди – не менше 3 років.

 • вимога для персоналу проєкту – досвід роботи в організації, яка претендує на грант, не менше 2 років;
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

 • керівник проєкту – не більше 0,5 ставки;
 • бухгалтер – не більше 0,2 ставки;
 • особи, безпосередньо відповідальні за втілення проєкту, – не більше 1 ставки.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, має реалізовуватися на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей з урахуванням особливостей реалізації цього проєкту.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми розвитку ООН, можуть бути відібрані в межах цього конкурсу до завершення дії такої грантової угоди, однак, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду, імплементація цього грантового проєкту може розпочатися не раніше закінчення поточного грантового проєкту.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок пов’язаний із відбором однієї громадської організації та спрямований на підвищення потенціалу місцевих громадських організацій та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях. Тривалість проєкту – до 14 місяців. Орієнтовний початок імплементації проєкту – лютий 2021 року.

Підвищення потенціалу місцевих громадських організацій (зокрема щодо організаційного розвитку) та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях здійснюватиметься у сфері соціальних прав вразливих груп населення, до яких належать (перелік нижче не є винятковим):

 • особи з низьким рівнем доходу;
 • пенсіонери;
 • особи з інвалідністю;
 • сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, які виховують дітей самостійно (одинокі жінки або чоловіки);
 • багатодітні сім’ї;
 • внутрішньо переміщені особи (які мають відповідний статус або особи, що зазнали фактичного переміщення без отримання відповідного статус);
 • біженці (особи, які мають відповідний статус, або особи, що фактично є біженцями без отримання відповідного статус);
 • особи без громадянства;
 • постраждалі від сімейного або гендерного насильства;
 • представники ЛГБТІ-спільноти.

У межах реалізації цього проєкту організація-грантер співпрацюватиме з мінімум шістьма місцевими партнерськими громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність на обласному рівні (по одній організації в Донецькій та Луганській областях, всього 2 організації) та місцевому рівні (по дві організації в Донецькій та Луганській областях, всього 4 організації). Очікується, що організація-грантер самостійно визначить такі організації з урахуванням їхньої спеціалізації та досвіду, а також персональний склад команд місцевих партнерських громадських організацій. При цьому, участь кожної партнерської громадської організації має бути попередньо погоджена з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру. Місцеві партнерські громадські організації мають бути перелічені в грантовій заявці. Бажано, щоб проєктна діяльність була продовжена із теперішніми громадськими організаціями (ГО «Точка доступу», «Громадська платформа», ГО «Регіональний центр медіації та вирішення конфліктів», ГО «Ліга жінок виборців», ГО «Спілка захисту громадських свобод», ГО «Суспільна служба правової допомоги»; допускається заміна не більше половини організацій).

Уся діяльність та співпраця (організація тренувальних заходів, моніторингових візитів, складання звітів, проведення досліджень та представлення їх результатів, інші проєктні заходи) між організацією-грантером та місцевими партнерськими громадськими організаціями покладається на організацію-грантера в межах коштів цього гранту. У межах такої співпраці застосовуються загальні правила фінансової звітності (див. розділ 9 цього грантового оголошення).

Безпосередніми завданнями грантового проєкту є:

 1. Продовження підвищення потенціалу місцевих партнерських громадських організацій щодо їх роботи в межах моніторингу надання сервісів правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях стосовно соціальних прав вразливих груп населення. Перелік методів та заходів, направлених на підвищення потенціалу місцевих партнерських організацій, має бути наведений у грантовій заявці та робочому плані;
 2. Продовження проведення моніторингових заходів проєктною командою організації-грантера разом із членами місцевих партнерських громадських організацій та складання відповідних звітів. При цьому, після спливу половини часу тривалості грантового проєкту, вся моніторингова діяльності повинна проводитися членами місцевих партнерських громадських організацій самостійно під менторством проєктної команди організації-грантера. Перелік моніторингових методів та заходів, конкретні території покриття проєкту, перелік відповідних державних та місцевих установ мають бути наведені у грантовій заявці та робочому плані;
 3. Проведення спільного (проєктна команда організації-грантера та члени місцевих партнерських організацій) моніторингового дослідження щодо ситуації із дотриманням прав людини стосовно соціальних прав вразливих груп населення. Методологія та конкретна тематика дослідження має бути наведена у грантовій заявці та робочому плані;
 4. Складання відповідного моніторингового звіту, представлення його результатів на національному рівні. Ці матеріали мають бути надані Програмі ООН із відновлення та розбудови миру попередньо до будь-яких публікацій. Кількість і тематика інформаційних продуктів та матеріалів (звіти, публікації та ін.), які планується отримати в ході реалізації проєкту, мають бути перелічені у грантовій заявці та робочому плані. При цьому, члени партнерських місцевих громадських організацій мають брати безпосередню участь у складенні всіх без виключення інформаційних продуктів.

Організація-грантер надаватиме Програмі ООН із відновлення та розбудови миру наступні звіти:

 1. щоквартальні проміжні описові звіти про виконану роботу (включаючи статистичну інформацію із зазначенням гендерної складової);
 2. моніторинговий звіт за результатами дослідження дотримання прав людини стосовно соціальних прав вразливих груп населення;
 3. фінальний проєктний описовий звіт (включаючи статистичну інформацію із зазначенням гендерної складової та рекомендації щодо покращення доступу до правосуддя).

Очікувані результати:

 1. Створено та підтримано на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей ефективну мережу моніторингових правозахисних організацій місцевого та обласного рівня;
 2. Місцеві партнерські громадські організації є відомими та впізнаваними в рамках своєї діяльності;
 3. Результати та рекомендації, отримані в рамках проведеного дослідження щодо ситуації із дотриманням прав людини, є основою та робочим планом для подальшої моніторингової та адвокаційної діяльності місцевих партнерських громадських організацій;
 4. Отримано рекомендації щодо розширення експертної сфери місцевих партнерських громадських організацій, а також мережі в цілому (включаючи географічне розширення проєкту у східній частині та Приазовському регіоні України).

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 14 місяців. Орієнтовний початок імплементації проєкту – лютий 2021 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову перевагу отримують організації, проєктні заявки яких будуть мати листи підтримки від: партнерських громадських організацій щодо спільної участі у реалізації проєкту; органів державної влади або органів місцевого самоврядування щодо гарантій взяття об’єкту на баланс та його подальше утримання за рахунок бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства тощо.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати:

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг за його утримання.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. Аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) (додаток 2);
 4. Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.

5. Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6. Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

7. Листа-підтримки від місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування (бажано), в якому необхідно зазначити:

 • Розмір співфінансування проєктної діяльності від органів місцевої влади та конкретні статті витрат, які будуть профінансовані.
 • Зобов’язання надавати сприяння проєкту;
 • Органи та/або посадові особи, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішення.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2021_2_AJ: Підвищення потенціалу місцевих громадських організацій та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 5 січня 2021 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-6) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 30 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN_RPP_3_2021_2_AJ: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

  Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає пріоритетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 10
2. Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів) 10
3. Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20
4. Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів) 5
5. Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 20
6. Гендерно специфічні потреб з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів) 10
7. Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів); 10
8. Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів) 15
  Загальний бал 100
  Примітки  

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
Переглядів: 26