Звіт про виконання районного бюджету Яворівського району за 2017 рік

 

До зведеного бюджету Яворівського району за 2017 рік надійшло податків, зборів і платежів у сумі 441,0 млн.грн, при уточненому плані на звітний період 386,1млн.грн. або виконано на 114,2%. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 44,1% або на 54,9млн.грн. Всі види доходів загального та спеціального фондів зведеного бюджету виконані.

До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 414,0млн.грн. або виконано на 111,8% до уточнених річних призначень (+43,8млн.грн.) та  на 162% до  затвердженого плану на рік. До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли на 44% або на 135,0млн.грн.

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають: 65,9%  -  податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 272,9млн.грн. або виконано на 109,1%;

13,5% - внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 55,9млн.грн. або виконано на 108,2% до уточненого плану на рік;

9,9% - єдиний податок, якого отримано в сумі 41,0млн.грн. або виконано на 113,4%;

5,9% - плата за землю, якої надійшло 24,5млн.грн. або 124,7% до уточненого плану на рік.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 27млн.грн., або виконано на 170,1% до уточненого плану на рік. Основними видами доходів є: власні надходження бюджетних установ – 16,4млн.грн.; кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів – 6,6млн.грн.; надходження коштів від продажу землі – 4,2млн.грн.;

Впродовж року доходи місцевих бюджетів району збільшені до затверджених показників на 113,9млн.грн.

         Із 38-ми місцевих бюджетів району забезпечено виконання запланованих обсягів доходів всіма місцевими радами.

Районний бюджет

Доходи

         Доходи загального фонду районного бюджету виконано на 109,2% або надійшло 273,6млн.грн., що на 23,0млн.грн. більше від уточненого плану на рік. Перевиконання склалося за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб. Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано на 157,7% або надійшло 12,0 млн.грн. або на 4,4 млн.грн. більше від плану (перевиконання за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

         З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 5,7млн.грн., освітню субвенцію в сумі 190,4млн.грн. та медичну субвенцію – 92,7млн.грн. та додаткову дотацію – 56,8 млн.грн.

          У 2017 році  з державного та обласного бюджетів надійшли і використані інші субвенції на: природоохоронні заходи в сумі 6,9 млн.грн.; ремонт доріг комунальної власності – 4,0 млн.грн; програми соціального захисту – 1,0млн.грн.; програми розвитку культури – 0,16млн.грн.; програми в галузі фізичної культури і спорту – 0,6 млн.грн.; програми обласного конкурсу мікропроектів – 2,6млн.грн.; програма комплексного розвитку території – 0,5млн.грн.; виконання інвестиційних проектів – 0,4 млн.грн.; програми придбання житла для дітей-сиріт – 0,4 млн.грн.; грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення сім’ям загиблих учасників АТО – 1,3млн.грн.;

на реалізацію Програми розвитку лісового господарства Львівської області – 0,05млн.грн.

                                                   

                                                         Видатки

          За 2017 рік зведені видатки  бюджету району (загальний та спеціальний фонди) склали 1351,2 млн.грн. або 95,7% до річного обсягу з врахуванням змін, в тому числі: загального фонду – 1183,4 млн.грн. (97,7%) та спеціального фонду – 167,8 млн.грн. (83,6%). У порівнянні з 2016 роком видатки зросли на 354,3млн.грн. або на 35,5%.

          Видатки районного бюджету виконано на 97,8% або використано     1149,1млн.грн. при кошторисних призначеннях з врахуванням змін 1175,0млн.грн. Залишок невикористаних асигнувань склав 25,9 млн.грн.

           Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального та спеціального фондів районного бюджету в 2017 році займали:  соціальний захист населення (пільги, субсидії, допомоги) – 42,6% або 575,8млн.грн., освіта – 27,6% або 372,5млн.грн., охорона здоров’я  – 10,1% або 137,1 млн.грн., культура і мистецтво – 2,4% або 32,2млн.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку – 0,8% або 10,4 млн.грн. фізична культура і спорт – 0,6% або 9,2млн.грн., інші галузі – 214млн.грн. або 15,8% у загальній сумі видатків.

У 2017 році своєчасно профінансовано та оплачено видатки головних розпорядників коштів районного бюджету, що зареєстровані в органах Держказначейства.

 Дебіторська заборгованість районного бюджету станом на 01.01.2018 становить 0,6млн.грн. або збільшилась на 0,2млн.грн. у порівнянні з початком 2017 року. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду районного бюджету зросла на 15,2 млн.грн., або на 14,3% порівнянні з початком року і становить 121,6 млн.грн. в основному за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги.  По спеціальному фонду районного бюджету кредиторської заборгованості немає.

                                       Державне управління                               

На утримання районної ради у 2017 році використано 3,9 млн.грн. загального фонду районного бюджету або виконано на 99%, що на 85,7% більше ніж у 2016 році . Основну суму видатків складає заробітна плата з нарахуваннями  працівників апарату ради  – 3,6 млн.грн. або 92,3% від загальної суми видатків. Середня заробітна плата за рік  склала 12441 грн.  і збільшилась у порівнянні з 2016 роком у 2,1 рази. Районною радою у 2017 році отримано доходи до спеціального фонду як плата за послуги в сумі 0,2 млн.грн., за рахунок яких проведено поточні видатки, в основному на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

                                                               Освіта

        На утримання закладів освіти у 2017 році використано всього 372,5млн.грн., в тому числі: загального фонду – 341,6млн.грн., або виконано на 95,6% до кошторисних призначень з врахуванням змін (357,3млн.грн.), що на 52,1%  або 117млн.грн. більше ніж у 2016 році. У видатках загального фонду на освіту оплата праці з нарахуваннями займає 80,9% або 276,5млн.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,9% або 30,5млн.грн.,  продукти харчування – 3,7% або 12,6млн.грн. та оплата послуг (крім комунальних) – 2,6% або 8,9млн.грн., інші видатки та заходи – 3,9% або 13,1млн.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників освіти склала 5506 грн., або на 58% більше, ніж у 2016 році.

          На дошкільну освіту використано 64,6 млн.грн., в тому числі: видатки загального фонду склали 57,5млн.грн. або виконано на 98,7% до кошторисних призначень (58,3млн.грн.), що на  33,7%  або 14,5 млн.грн. більше ніж у 2016 році. Середня заробітна плата в ДНЗ становила 4383грн., що на 65,4% більше ніж у 2016 році. В минулому році відвідування дошкільних закладів становило 297,8 тисячі діто-днів або в середньому однією дитиною - 10 днів на місяць. Середня вартість харчування становила 24,40 грн. в день.

         На утримання загальноосвітніх шкіл використано всього 291,9млн.грн. або 94% до призначень з врахуванням змін, що на 102,6млн. грн. або 54,2% більше ніж у 2016 році. Кошти освітньої субвенції з державного бюджету з врахуванням залишку на 1 січня 2017 року використано в сумі 187,9млн.грн. Залишок на 01.01.2018 становить 6,3 млн.грн. (6260079грн.). Видатки загального фонду бюджету виконано на 94,8% і становлять 271,1 млн.грн., з яких оплата праці з нарахуваннями склала 83,1% від загальної суми  або 225,2млн.грн. У загальному фонді середні видатки на 1 учня в рік склали 17,4тис.грн. У загальноосвітніх школах середня  наповнюваність становить 18,87 учня на клас або збільшилась на 0,26 учня.   Середньорічна чисельність дітей, які навчалися за індивідуальною формою навчання, на кінець року становить 68 учнів або зменшилась на 8 учнів у порівнянні з попереднім навчальним роком (середні витрати становили 31,9 тис.грн.). Середня заробітна плата в ЗОШ становила 5769грн. або зросла на 56,8% до рівня 2016 року.

       Видатки загального фонду районного бюджету на утримання інших закладів та підрозділів відділу освіти за 2017 рік склали 12,9 млн. грн. або 3,8% у загальній сумі видатків, з яких оплата праці з нарахуваннями становила 10,9млн.грн. або 78,7% у загальному обсязі видатків на їх утримання. Середня заробітна працівників методичного кабінету становила 7179 грн. (+68,2%), централізованої бухгалтерії –5423 грн. (+48%),  міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 5373 грн.(+59%), позашкільних закладів – 4713 грн. (+49,3%), групи централізованого господарського обслуговування – 4384грн.(+51%).

       До спеціального фонду районного бюджету закладами освіти залучено коштів від плати за послуги – 4,3млн.грн. та інші джерела – 2,8млн.грн. Видатки спеціального фонду районного бюджету на утримання установ освіти склали 30,9 млн.грн. або 86,7% до кошторисних призначень  з врахуванням змін і на 62,6% або 11,9 млн.грн. більше ніж у 2016 році.

         Дебіторська заборгованість установ освіти на кінець 2017 року по загальному фонду збільшилась у 3,4 рази і становила 0,3 млн.грн., яка виникла за рахунок оплати головним розпорядником коштів за підписку періодичних видань. Кредиторська заборгованість склала 0,3 млн.грн. за рахунок оплати послуг (крім комунальних).

                                                  Охорона здоров’я

        На утримання установ охорони здоров’я у 2017 році використано 137,1млн.грн. (98,2%), в т.ч. загального фонду – 131,3млн.грн. або виконано на 98,7%, що на 41,3% або 38,4 млн.грн. більше ніж у 2016 році. За рахунок медичної субвенції на утримання установ охорони здоров’я використано 98,1млн.грн. і залишок на 01.01.2018 становить 0,08 млн.грн. (78564грн.).

         На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу за 2017 рік використано 111,7млн.грн. або 99,8% до кошторисних призначень з врахуванням змін; на амбулаторно-поліклінічну роботу використано 9 млн.грн. або на 99,3%; на первинну медико-санітарну допомогу використано 6,2млн.грн. або 98%; на утримання централізованих бухгалтерій використано 2,2млн.грн. або 99,4% до уточненого плану на рік.

          У структурі видатків загального фонду районного бюджету на галузь найбільшу питому вагу займає оплата праці і нарахування на заробітну плату – 74,3%, або 97,6 млн.грн. та оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 8,4% або 11,0млн.грн. Видатки на медикаменти становили 7,5 млн.грн.,  продукти харчування  - 2,8 млн.грн., придбання предметів і матеріалів –3,5 млн.грн., оплата послуг (крім комунальних) –  3,7млн.грн., безкоштовні медикаменти –4,9 млн.грн., (в.ч.: 1,0млн.грн. або 80,4% до призначень на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; 1,2 млн.грн. або 57,1% на реалізацію державної Програми «Доступні ліки». Повернено до державного бюджету 0,9млн.грн.); інші незахищені статті видатків становлять 0,3млн.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я склала 4247 грн., або зросла у порівнянні з 2016 роком на 46,4%.

          Кількість ліжок в установах охорони здоров’я складає 650 або 51 ліжко на 10 тисяч населення. Виконання ліжко-днів у минулому році склало 221,8 тис.  Видатки на медикаменти у 2017 році на одного хворого в день у стаціонарі становили в середньому  33,25грн. (+18,2% до 2016), а на харчування – 12,59грн., що відповідно зросли на 22%  у порівнянні з 2016 роком. У 2017 році на безкоштовне та пільгове забезпечення  медикаментами окремих категорій громадян використано 4,9 млн.грн., якими скористалося 23220чол., або в середньому 212 гривень на 1 особу.

       В установах охорони здоров’я у минулому році пролікувалося 123 іногородніх громадян , на лікування  яких використано 0,3 млн.грн.

           За 2017 рік лікувальними закладами району залучено коштів до спеціального фонду районного бюджету як плата за послуги в сумі 2,6 млн.грн.,  та інші джерела власних надходжень – 0,7 млн.грн.      Видатки спеціального фонду по установах охорони здоров’я склали 5,8 млн.грн. або виконано на 87,9%  і на 4,1млн.грн. менше ніж у 2016 році.

       Кредиторська заборгованість по установах охорони здоров’я  на 1 січня 2018 року відсутня.

                                                   Культура і мистецтво

       На утримання установ культури і мистецтва у 2017 році використано 32,2млн.грн. , в тому числі: видатки загального фонду склали 29,9 млн.грн. або 99,4% до уточненого плану на рік та на 37,2% або 8,1 млн.грн. більше ніж у 2016 році.

       Основну питому вагу у видатках загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 85,3% або 25,5 млн.грн., оплата комунальних  послуг та енергоносіїв – 7,7% або 2,3млн.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 4% або 1,2 млн.грн. Середній розмір заробітної плати у 2017 році становив  4503грн. або зріс у порівнянні з 2016 роком на 40,3%.

       На утримання Палацу культури та Народних домів використано  10,9млн.грн. або 98,9% до плану і на 34,6% більше ніж у 2016 році. Середня заробітна плата становила 3762 грн. На утримання 2-х шкіл естетичного виховання використано 10,3 млн.грн. або 98,9% до кошторисних призначень і на 33,8% більше від попереднього року (середня зарплата - 5170 грн..)   На утримання бібліотек використано 7,4 млн.грн. або виконано на 99,6% до уточненого плану і на 20% більше від 2016 року  (середня зарплата - 5271грн.), видатки інших закладів та установ культури склали 1,2млн.грн. або 92,3%. (середня зарплата – 4353грн.).

         До спеціального фонду районного бюджету установами культури мобілізовано 0,8 млн.грн. як плата за послуги, в т.ч. доходи ПК «Кристал» становлять 40% або 0,3млн.грн.; інші джерела власних надходжень становлять 0,1млн.грн. Слід зазначити, що недостатньо ведеться робота клубними закладами щодо надання платних послуг. Так, із 70 Народних домів, які розташовані на території району, з чисельністю 147 штатних одиниць, отримано доходів у сумі 365,9 тис.грн., а вхідної плати лише 6,2тис.грн., що в середньому 89 гривень на 1 заклад в рік.  Видатки спеціального фонду бюджету закладів культури і мистецтва склали  2,3млн.грн. або виконано на 93,3%. Кредиторської  заборгованості установи культури на кінець 2017року не мають.

                         Соціальний захист та соціальне забезпечення

       На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2017 році використано 575,8млн.грн. або на 98,5 відсотка до уточнених призначень загального та спеціального фондів, що на 19,4%  або на 93,4млн.грн. більше ніж у 2016 році.   Видатки загального фонду становлять 574,3млн.грн. або 98,5% до кошторисних призначень з врахуванням змін. У видатках на галузь допомоги на дітей різних категорій становлять 47,8% або 274,5 млн.грн., якими скористалося на кінець звітного періоду 14,2 тис. одержувачів та субсидії і пільги – 49,3%, або 283,1млн.грн., яких надано 31,5 тисячі одержувачам. Крім цього, за розпорядженнями голови райдержадміністрації (з врахуванням пропозицій депутатів районної ради) виплачено допомоги 865-ти одержувачам на суму 1,4млн.грн. На виконання Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей виплачено допомоги 323-ом одержувачам на суму 1,1млн.грн.

         Видатки загального фонду районного бюджету на утримання центру соціальних служб для молоді склали 0,98 млн.грн. або  98,7% до уточненого плану (на 0,5млн.грн більше ніж у 2016 році), де оплата  праці з нарахуваннями. склала 0,93млн.грн. Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік становить 4908грн., що на 15,8% менше ніж у 2016 році у зв’язку із заповненням вакантних посад.  На утримання територіального центру соціальної допомоги  за звітний період використано 7,5 млн.грн. або 99,9% до уточненого плану та на 1,9 млн.грн. або на 33,9% більше ніж у 2016 році.  Основну питому вагу у видатках займає оплата праці з нарахуваннями – 7млн.грн. Середньомісячна заробітна плата в  терцентрі склала 4210 грн. або в порівнянні з 2016 роком зросла на 41,8%. Видатки на виплату допомог одиноким громадянам склали 0,3млн.грн.

          У 2017 році на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей використано 1,6млн.грн. та видано 380 путівок на оздоровлення дітей різних категорій.

         Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом становили – 1,5 млн.грн. (99,8%) це вдвічі більше ніж у 2016 році; залізничним транспортом – 0,03млн.грн. або 100%.

         Видатки спеціального фонду на соціальний захист становили 1,5млн.грн. або 96,2% до кошторисних призначень.

         Кредиторська заборгованість установ соціального захисту населення на кінець року склала 121,3 млн.грн. і збільшилась на 14% або на 14,9 млн.грн. у порівнянні з початком року, за рахунок нарахованих за грудень пільг і субсидій, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету.

                                            Засоби масової інформації

 

         У 2017 році на програми підтримки засобів масової інформації використано  0,9млн.грн. або стовідсотково і на 28,6% більше у порівнянні з 2016 роком. Редакції радіомовлення надано фінансову підтримку в сумі 0,3млн.грн., власні надходження склали 5,4 тис.грн. Середня зарплата 1 працюючого склала 6443 грн. або зросла на 46,2%.

        Часопису «Яворівщина» надано фінансову підтримку в сумі 0,6 млн.грн., власні надходження становили 0,3млн.грн. Середня зарплата 1 працюючого становила 6845грн. або зросла на 50,3%.

                                              Фізична культура і спорт

       Видатки на фізичну культуру і спорт загального та спеціального фондів районного бюджету за 2017 рік склали 9,2млн.грн. або використано на 95,4% до кошторисих призначень і на 3,1 млн.грн.  або 50% більше ніж у 2016 році. Видатки загального фонду склали 9,1 млн.грн. або виконано на 95,4% до уточненого плану на рік. На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 5,2 млн.грн. або виконано на 94,8%. Середня заробітна плата у 2017 році становила 3883 грн., або збільшилась у порівнянні з 2016 роком на 46,1%. На фінансову підтримку спортивних споруд використано 1,8млн.грн. або стовідсотково. На проведення спортивної роботи в районі використано 0,15млн.грн., на інші заходи  з розвитку фізичної культури і спорту використано 1,6 млн.грн. або 98,6% до уточненого плану на рік і в 2,5 рази більше, ніж у 2016 році (+1 млн.грн.).

 Кредиторської заборгованості  на кінець 2017 року немає.

                                                       Будівництво

     Видатки на будівництво склали 4,9млн.грн., при уточненому плані 7,5млн.грн., або виконання становить 65,3% і на 3,5 млн.грн. або на  41,7% менше ніж у 2016 році. На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 1,0млн.грн. ; придбання житла для окремих категорій населення – 0,9млн.грн.; на реконструкцію і будівництво загальноосвітніх закладів – 2,2млн.грн. при плані 3,6 млн.грн. або 63%; на будівництво і реконструкцію лікарень – 0,7 млн.грн. при плані 1,2млн.грн. або 60%; На фінансування програми  охорони об’єктів культурної спадщини у Яворівському районі на 2015-2018роки при плані 0,24млн.грн. використано - 0,07млн.грн. або 29%.

                                        Сільське і лісове господарство

      На фінансування програм у сільському і лісовому господарстві із загального та спеціального фондів використано 0,4млн.грн. або 100% до плану з врахуванням змін і на рівні 2016 року.  Заборгованість на 01.01.2018 відсутня.

                                                Інші галузі і видатки

        Видатки районного бюджету на ремонт та утримання автомобільних доріг (придбання дорожніх знаків), використані в сумі 0,2 млн.грн. або 94% до плану.

На інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю, видатки районного бюджету за минулий рік склали 0,5млн.грн. , в тому числі: заходи з енергозбереження  - 0,4 млн.грн. (97%), на програму розвитку малого підприємництва – 0,03млн.грн.; на інші заходи і програми – 0,1млн.грн.

        За 2017 рік  відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації з районного бюджету виділено 0,4 млн.грн. на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха. За рахунок коштів резервного фонду 0,1млн.грн. виділено допомог громадянам, що потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.

        Інші видатки районного бюджету склали 0,4млн.грн., або 98,6% до плану, з них: виконання Програми забезпечення заходів щодо розбудови громадянського суспільства – 0,1 млн.грн.(друкована продукція та проведення представницьких заходів); виконання Програми забезпечення заходів територіальної оборони, мобілізації та призову громадян на військову службу – 0,3 млн.грн. (придбання предметів і матеріалів та оплата транспортних послуг).

       У 2017 році з районного бюджету надано субвенцію державному бюджету в сумі 7,4 млн.грн.; іншу дотацію місцевим радам на захищені статті видатків – 0,9 млн.грн.; інші субвенції – 22,2млн.грн., в т.ч. поточні трансферти – 1,5млн.грн. та капітальні трансферти  – 20,7млн.грн.

                                                Спеціальний фонд

       Видатки спеціального фонду районного бюджету склались в сумі 48,8млн.грн., або виконано на  90% до кошторисних призначень з врахуванням змін  (51млн.грн.). У порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 8,0млн.грн. або на 19,6%. Поточні видатки спеціального фонду склали 8,5млн.грн., в т.ч.: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1,5 млн.грн.; використання товарів і послуг – 6,8 млн.грн.; поточні трансферти – 0,08млн.грн.  та капітальні видатки склали  40,3млн.грн. або виконано на 91,9% до кошторисних призначень з врахуванням змін, що на 8,1 млн.грн. або 25% більше ніж у 2016 році з яких: придбання основного капіталу становить 31,2млн.грн. (85,3% ; -5,4 млн.грн. до плану)  і капітальні трансферти – 9,1млн.грн.(96,8%; -0,3млн.грн.).

 

Начальник фінансового управління                                       Н.Горох

 

Переглядів: 206