ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Місцевий бюджет Яворівського району за загальним фондом за перше півріччя 2019 року виконано на 105%. Сума перевиконання становить 13347,5 тис.грн. При плані 269536,9 тис.грн. мобілізовано доходів у сумі 282884,4 тис.грн. Завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування забезпечено виконання у запланованих обсягах на відповідний період усіх місцевих бюджетів району, з них 26 мають право на внесення змін відповідно до ст..78 Бюджетного кодексу України. Досягнуто виконання запланованих обсягів доходів за усіма видами надходжень.

За перше півріччя 2019 року доходи Яворівського району виконано на 102,4%, що не дає права на збільшення дохідної та видаткової частини за звітний період. За загальним фондом мобілізовано податків, зборів і платежів у сумі 202310,0 тис.грн. при уточненому плані на звітний період 197639,6 тис.грн.. Сума перевиконання становить 4670,4 тис.грн.
У запланованих обсягах отримано медичну, освітню субвенції, додаткову дотацію. Субвенції на лікування хворих на цукровий діабет та на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, надійшли у сумах відповідно 1180,0 тис.грн. та 538, 4 тис.грн.

Видатки у ГАЛУЗІ ОСВІТИ склали 247816,8 тис.грн. або 90% до планових призначень на 6 місяців. З обласного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано субвенцію в сумі 254,3 тис.грн.; на забезпечення якісної та сучасної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 2311,1 тис.грн., на облаштування спортивних майданчиків на територіях загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 140,0 тис.грн та на інклюзивну освіту - 442,9 тис.грн. Видатки спеціального фонду за рахунок коштів бюджету розвитку склали 5806,9 тис.грн. при плані на відповідний період 21508,5 тис.грн. або 27%.

На забезпечення функціонування закладів та установ КУЛЬТУРИ, проведення культурно-масових заходів використано за загальним фондом 10555,9 тис.грн. або 82,6% до плану на відповідний період. На капітальні видатки у галузі культури і мистецтва використано 359,4 тис.грн. при плані 570,0 тис.грн., що становить 63%.

Установами та закладами ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я за загальним фондом використано 60940,5 тис.грн., що становить 82% до планових призначень на відповідний період (74220,8 тис.грн.). Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) у даній галузі склали 5141,2 тис.грн. або 93,3% до плану за звітний період.

На галузь ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ використано за загальним фондом 5255,8 тис.грн. при плані на І півріччя 4276,1 тис.грн. або освоєно 73,7%, з них спортивно-тренувальні збори і змагання – 32,5 тис.грн. За спеціальним фондом видатки склали 31,7 тис.грн., що становить 2,7% до планових показників на відповідний період (1318,0 тис.грн.).

На ПРОГРАМИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА ІНШІ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ за загальним фондом використано кошти в сумі 688,2 тис.грн. при плані на звітний період 2322, 6 тис.грн. або виконання становить 29,6%. З них, на програми в галузі сільського та лісового господарства – 326,9 тис.грн. із запланованих 606,3 тис.грн.; видатки на програму з утримання автомобільних доріг – 50,0 тис.грн. із запланованих 250,0 тис.грн.; на заходи з енергозбереження 248,4 тис.грн із запланованих 1200,0 тис.грн.(використання 21%). Виконання за спеціальним фондом становить 3325,5 тис.грн., тобто 38,6% до планових показників бюджету розвитку (8610,9 тис.грн.)

За рахунок коштів субвенції з державного та місцевого бюджетів на СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ використано 194246,7 тис.грн. із запланованих 199621,5 тис.грн.

Видатки на ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНН за півріччя склали 2460,6 тис.грн., що становить 79,3%.

Заступник начальника фінансового управління РДА
Ірина Фірчук

Переглядів: 79