VІ сесія VІІІ скликання – 1597,9  тис.грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 140 тис.грн., згідно з до  РІШЕННЯ №116

VІ сесія VІІІ скликання – 1597,9  тис.грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 140 тис.грн., згідно з до  РІШЕННЯ №116

“ 07” грудня  2021 року

Про районний бюджет

Яворівського району на 2022 рік

Керуючись статтями 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Законом України  "Про Державний бюджет України на 2022 рік",  п. 17 ч. першої ст. 43, ст.44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Яворівська районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

1.1.  Доходи районного бюджету в сумі 1737,9  тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету датком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки районного бюджету в сумі 1737,9  тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1597,9 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету – 140,0 тис.грн.

1.3.  Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 30,0  тис.грн., що становить 1,9 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених  пунктом 1.2. згідно додатку 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Визначити на 2022 рік захищеними видатками районного бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 5. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами,  а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією з питань  економіки, бюджету і фінансів.
 2. Яворівській райдержадміністрації у місячний термін подати районній раді проєкти місцевих програм на 2022 рік зі звітами про виконання районних програм та заходів за 2021 рік.
 3. 7. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

7.1. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

7.2.  Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.

7.3. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії та послуги зв’язку в межах затверджених кошторисних призначень.

7.4. З метою ефективного використання коштів  районного бюджету забезпечити дотримання  штатної  чисельності працівників апарату ради, не допускаючи її збільшення, та в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

7.5. Забезпечити дотримання  помісячного розподілу кошторисних призначень  загального фонду районного бюджету.

            7.6.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2022 рік.

7.7. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої  заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

 1. Зміни до планових показників за доходами вносити відповідно до фактичних надходжень податків і зборів в межах затвердженого обсягу на 2022 рік.
 2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Рішення набирає чинність з 01.01.2022 року.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету і фінансів.

Голова районної  ради                                                    Микола Романюк

Переглядів: 6