ПРОВЕДЕННЯ НАРАДИ-СЕМІНАРУ З РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

31 березня 2017 року в актовому залі Яворівської районної державної адміністрації фахівцями Управління  Державної казначейської служби України в Яворівському районі Львівської області проведено нараду-семінар з головними бухгалтерами установ та огранізацій, які отримують кошти з Державного та місцевих бюджетів.

Начальник управління  Гаращук Галина Богданівна  ознайомила усіх присутніх  з порядком денним та звернула увагу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на неухильному дотриманні фінансової дисципліни в процесі казначейського обслуговування Державного та місцевих бюджетів. Керівник управління наголосила розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів про необхідність постійного котролю за коштами наданих субвенцій із інших бюджетів.

Заступник начальника відділу  надходжень та видатків  Грабовська Леся Михайлівна проаналізувала зміни до законодавства, які  регламентують порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів. Далі у своєму виступі  Леся Михайлівна детально зупинилась на питанні здійснення попередньої оплати розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за товари роботи та послуги, правильності оформлення документів у випадку здійснення попередньої оплати та відповідальності відповідно до чинного законодавства, в разі допущення простроченої дебіторської заборгованості та простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків. Також заступником начальника відділу надходжень та видатків проаналізовано питання щодо вимоги Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №1407 від 24.12.2012, в частині правильності заповнення у платіжних дорученнях призначень платежу.

foto 2

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  Покладок Наталія Лук`янівна  проаналізувала подання звітності за 2016 рік, повідомила, що 31.03.2017 року минає термін подання розпорядниками бюджетних коштів Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень за 2016 рік. Повідомила, що з 01 січня 2017 року запроваджено План рахунків в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. №1203. Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків  бухгалтерського обліку та перенесення залишків затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. №1127. В своєму виступі Покладок Н.Л. більш детально зупинилась на питанні складання та подання до органів казначейства бюджетної та фінансової звітності в 2017 році, зокрема на змінах до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44  «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44  та наказі  Міністерства фінансів України від 28.02.2017р. № 307 “Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”.

Впродовж проведення семінар-наради учасники активно обговорювали питання, які виникають в процесі казначейського обслуговування та подання звітності та отримали вичерпні відповіді.

Переглядів: 807