Проєкт рішень про місцевий бюджет на 2021р

                        проєкт

УКРАЇНА

ЯВОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              ІІ сесія VІІІ скликання

                        РІШЕННЯ №

“ 14 ” грудня  2020 року

м. Яворів

 

Про районний бюджет

Яворівського району на 2021 рік

 

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",  п. 17 ч. першої статті 43, ст.44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Яворівська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2021 рік:

1.1.  Доходи районного бюджету в сумі 1323  тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 1173  тис.грн., доходи  спеціального фонду бюджету – 150 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки районного бюджету в сумі 1323  тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1173 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету – 150 тис.грн.

1.3.  Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 20  тис.грн., що становить 1,7 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених  пунктом 1.2. згідно додатку 2 до цього рішення.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
  2. Визначити на 2021 рік захищеними видатками районного бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

  1. 4. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного  бюджету за загальним і спеціальним фондами,  а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією з питань  економіки, бюджету і фінансів.
  2. Яворівській райдержадміністрації у місячний термін подати районній раді проєкти місцевих програм на 2021 рік зі звітами про виконання районних програм та заходів за 2020 рік.
  3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету :

6.1.Використовувати енергоносії у фізичних розмірах, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

6.2.  Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.

6.3. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії та послуги зв’язку в межах затверджених кошторисних призначень.

6.4. З метою ефективного використання коштів  районного бюджету забезпечити дотримання  штатної  чисельності працівників апарату ради, не допускаючи її збільшення, та в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

6.5. Забезпечити дотримання  помісячного розподілу кошторисних призначень  загального фонду районного бюджету.

            6.6.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2021 рік.

6.7. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої  заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

  1. Зміни до планових показників за доходами вносити відповідно до фактичних надходжень податків і зборів в межах затвердженого обсягу на 2021 рік.
  2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Рішення набирає чинність з 01.01.2021 року.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету і фінансів.

 

 

Голова районної  ради                                                    Микола Романюк

 

рішення райбюджет 2021

 

Переглядів: 73