Інформація про виконання бюджету Яворівського району станом на 01.11.2021 року

За десять  місяців поточного року до зведеного бюджету Яворівського району надійшло доходів в сумі 833631,0 тис. грн., при плані 789438,2 тис.грн., або виконання становить 105,6%, в тому числі: до загального фонду –   769510,8 тис.грн., при плані 740367,4 тис.грн, або 103,9%, до спеціального фонду надійшло 64120,2 тис.грн., при плані 49070,8 тис.грн, або виконання становить 130,7%. Виконання дохідної частини загального фонду зведеного бюджету району станом на 01.11.2021 року становить 85,5% до уточнених річних призначень.

До районного бюджету за січень - жовтень місяці 2021 року надійшло 603,6 тис. грн., при плані 1105,9 тис. грн., або виконання становить 54,6%. В тому числі: до загального фонду бюджету надійшло 522,3 тис. грн., при плані 980,9 тис. грн., або 53,2%,  до спеціального фонду надійшло 81,3тис.грн., при плані 125,0тис.грн., або виконання становить 65,0%.

В цілому по району найкраще із наповненням бюджету впораласьШегинівська сільська рада, в якої до загального фонду бюджету надійшло 108,5% від запланованої суми доходів на 01.11.2021 та 92,4% до запланованої суми на рік.До загального фонду бюджетуНовояворівської міської радинадійшло 108,3% запланованих доходів надесять місяців та 91,2% до плану на рік.До бюджетуІвано – Франківської селищної  ради надійшло 106,0% до плану на 01.11.2021 року та 89,4% до плану на рік. До бюджету Мостиськоїміської ради надійшло 103,5% доходів до плану на січень - жовтень та 85,2% доходів до плану на рік, до бюджету Судововишнянської міської ради – 100,3% та 82,8% відповідно.

По Яворівській міській раді виконання бюджету становить 99,7%, або до запланованої суми на січень - жовтень 2021 рокунедоотримано 572,3тис. грн. Основна сума недовиконання склалась за рахунок зменшення надходження ПДФО відносно планових призначень. До уточнених річних призначень, наповнення дохідної частини Яворівського міського бюджету становить 78,7%.

Наповнення спеціального фонду бюджету по Івано – Франківській селищній раді у 7,3 рази перевищили планові призначення на 01.11.2021 та річні призначення, по Яворівській міській раді у 1,7 рази перевищили планові призначення надесять місяців 2021 року та у 153,9%перевиконано річні призначення, поНовояворівській міській раді – 137,4%, та 123,9% відповідно.По Мостиській міській раді – 113,7% виконано за десять місяців, та 106,9% до плану на рік.По Шегинівській сільській раді – на 100,0% виконано план на січень - жовтень та на 94,7% план на рік.,по Судововишнянській – 48,4% до плану на десять місяців та 46,1% до плану на рік.

Станом на 01.11.2021 року в Яворівському районі не очікується кредиторської заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах з місцевого бюджету.

Начальник фінансового управління             І. Масюк

Переглядів: 10