Інформація про виконання бюджету Яворівського району станом на 01.10.2021 року

За дев’ять  місяців  поточного року до зведеного бюджету Яворівського району надійшло доходів в сумі 714758,0 тис. грн, при плані 701496,7 тис. грн, або виконання становить 101,9%, в тому числі: до загального фонду – 656772,3 тис.грн, при плані 656686,1 тис.грн, або 100%, до спеціального фонду надійшло 57985,7 тис.грн, при плані 44810,6 тис.грн, або виконання становить 129,4%. Виконання дохідної частини загального фонду зведеного бюджету району станом на 01.10.2021 року становить 73,7 % до уточнених річних призначень.

До районного бюджету за січень - вересень місяці 2021 року надійшло 580,4 тис. грн., при плані 995,4 тис. грн., або виконання становить 58,3%. В тому числі: до загального фонду бюджету надійшло 508,9 тис. грн., при плані 882,9 тис. грн., або 57,6%,  до спеціального фонду надійшло 71,5 тис.грн., при плані 112,5 тис.грн., або виконання становить 63,6%.

В цілому по району найкраще із наповненням бюджету впоралась Івано-Франківська селищна рада, в якої до загального фонду бюджету надійшло 106,3% від запланованої суми доходів на 01.10.2021 та 81,7% до запланованої суми на рік. До загального фонду бюджету Новояворівської міської ради надійшло 102,7% запланованих доходів на дев’ять місяців та 78,4% до плану на рік. До бюджету Мостиської міської ради надійшло 101,8% до плану на 01.10.2021 року та 73,0% до плану на рік. До бюджету Шегинівської сільської ради  надійшло 104,1% доходів до плану на січень - вересень та 77,7% доходів до плану на рік, до бюджету Судововишнянської міської ради – 101,5% та 75,7% відповідно.

По Яворівській міській раді виконання бюджету становить 92,8%, або до запланованої      суми   на січень -      вересень 2021  року  недоотримано 14432,6 тис. грн. Основна сума недовиконання склалась коштом зменшення надходження ПДФО відносно планових призначень. До уточнених річних призначень, наповнення дохідної частини Яворівського міського бюджету становить 65,2%.

Наповнення спеціального фонду бюджету по Івано – Франківській селищній раді у 5,6 рази перевищили планові призначення на 01.10.2021 та річні призначення, по Яворівській міській раді у 1,8 рази перевищили планові призначення на дев’ять місяців 2021 року та у 150,7% перевиконано річні призначення, по Мостиській міській раді – 121,2%, та 112,3% відповідно. По Новояворівській міській раді – 152,3% виконано за дев’ять місяців, та 127,5% до плану на рік. По Шегинівській сільській раді – на 103,7% виконано план на січень - вересень та на 98,3% план на рік., по Судововишнянській – 46% до плану на дев’ять місяців та 40,8% до плану на рік.

Станом на 01.10.2021 року в Яворівському районі не очікується кредиторської заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах з місцевого бюджету.

Переглядів: 16